default_mobilelogo

In de week van 15 oktober zijn er werkzaamheden op de algemene begraafplaats in Brakel. We verwijder......

15 oktober start laatste fase van Oranjebolwerk...

17 oktober open middag Zaltbommelse Buitendienst met thema gladheid...

In oktober maait onze aannemer de bermen en de sloten die in het beheer van de gemeente zijn...

Vrijdag 12 oktober is het gemeentekantoor geopend tot 12.00 uur...

Enquête huisvesting arbeidsmigranten in te vullen tot en met 23 oktober...

Enquête volgt eind volgende week, eind 2018 concept beleid gereed...

Kort nieuws uit de vergadering van de Adviesraad Wmo en Jeugdzorg van 4 september 2018...