• De voormalige Hervormde kerk is een zaalkerkje dat gebouwd is in 1719, deels met materiaal van zijn voorganger, en op een hoogte is gelegen. Het heeft meubilair uit de 18e eeuw, zoals een preekstoel, lezenaars en een lichtkroon. Er is een klokkenmuseum in gevestigd geweest. Tegenwoordig is er het Nederlands dakpannenmuseum gevestigd.
  • De Sint-Hubertuskerk uit 1873 werd ontworpen door Arnoldus van Veggel en is een goed voorbeeld van vroege neogotiek. Voordien kerkten de katholieken in een schuurkerk, die geregeld onder water liep. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep de kerk schade op, maar de geallieerden betrapten de Duitsers, die de toren wilden opblazen, nog tijdig, zodat de toren behouden bleef. Het orgel stamt uit 1880 en is gebouwd door de gebroeders Gradussen.
  • Op de plaats van de schuurkerk werd de nieuwe pastorie gebouwd, waarvoor de dakspanten van de voormalige schuurkerk gebruikt werden. Deze toonden nog oude schilderingen welke aldus bewaard zijn gebleven maar in 1983 bij een brand alsnog verloren zijn gegaan.
  • Herberg "'t Hart van Alem", aan Sint-Odradastraat 5 is een voormalig veerhuis en tegenwoordig café. Het is een T-vormig gebouw van 1850 met mogelijk oudere kelders. De tapkast is van 1880.
  • De grafheuvel van 1870 is een familiegraf van de familie Jansen, baksteenfabrikanten. Het is een heuvel met ommuurd gedeelte en bevat een zestal graven, van 1870-1930.
  • Het gemaal en het pomphuisje, nabij de Veerdam, van 1930.

De Sint-Hubertuskerk is de parochiekerk van Alem in de Nederlandse provincie Gelderland. De kerk is gelegen aan de Sint Odradastraat 7.

Reeds in de 11e eeuw was er sprake van een kapittelkerk in Alem, gewijd aan de Heilige Odrada, die er begraven zou zijn. In 1107 kwam het kapittel onder invloed van de Abdij van Sint-Truiden, maar de kerk werd in 1304 door de Maas verzwolgen. Eind 14e eeuw werd het verarmde kapittel opgeheven en er kwam een nieuwe kerk, die echter omstreeks 1600 werd verwoest om in 1609 herbouwd te worden. In 1617 werden, gezien de naderende Staatse legers, de relieken en kostbaarheden van deze kerk naar 's-Hertogenbosch overgebracht. Mogelijk is toen Sint-Hubertus als patroonheilige gekozen. In 1636 vluchtte de pastoor en in 1648 (Vrede van Münster) kwam de kerk definitief aan de Hervormden, maar ook deze werd in 1717 door de Maas verzwolgen, zie Hervormde kerk (Alem).

Eind 17e eeuw werd het de katholieken toegestaan om in schuurkerken bijeen te komen, maar ook deze hadden te lijden van overstromingen, zoals in 1703, 1711 en 1716.

De schuurkerk van 1758 werd verfraaid in 1829, en in 1873 werd de huidige kerk gebouwd.

Huidige kerk

Deze kerk werd ontworpen door Arnoldus van Veggel. Het is een eenbeukige bakstenen kruiskerk in neogotische stijl met een geveltoren. De witgestucte houten gewelven zijn bijzonder. Men spreekt wel van stukadoorsgotiek. De pastorie aan de Sint Odrastraat 2 heeft een 18e-eeuws achterhuis. Het voorhuis is van 1875.

In 2017 werd besloten om kerk en pastorie te verkopen. Totdat de kerk verkocht is, blijft zij in gebruik.

De drie uitgaansgelegenheden zijn het dorpshuis De Drie Linden, Herberg Het Hart van Alem aan de Sint Odradastraat en Jachthaven de Maas aan de Jan Klingenweg. Er was ook een supermarkt, de Spar, maar die is in 2007 gesloten.

De jachthaven telt 230 ligplaatsen. Tevens is er een eetcafé en een jachtmakelaardij op de jachthaven gevestigd.

Tot begin jaren dertig van de twintigste eeuw lag Alem aan de zuidelijke, Brabantse kant van de Maas (Maasland). Als gevolg van het kanaliseren van de Maas omstreeks 1935, kwam Alem op de noordelijke oever te liggen. Aldus maakt Alem nu de facto deel uit van de Bommelerwaard.

Er is nog sprake geweest van de bouw van een nieuw dorp op de Noord-Brabantse oever, zodat de inwoners in hun eigen provincie konden wonen, maar uiteindelijk is dit nieuwe dorp toch niet gebouwd en is Alem in 1958 bij de Gelderse gemeente Maasdriel gevoegd; dit als onderdeel van de Gelders-Brabantse grenscorrecties van 1958. De andere dorpen Maren en Kessel werden bij de gemeente Lith gevoegd.

Sinds de kanalisering is Alem via een dam verbonden met de Maasdijk tussen Rossum en Kerkdriel en vormt zodoende een schiereiland. In eerste instantie zou de dam rechtstreeks van Alem naar Rossum lopen - veel korter -, maar omdat de Alemers liever afstand tot Rossum wilden behouden en omdat Kerkdriel Alem wilde 'inlijven', werd voor dit compromis gekozen.

Alem is een Nederlands dorp in de Gelderse gemeente Maasdriel, gelegen aan de Maas. Het dorp telt 666 inwoners (per 1 januari 2018).