Voorzieningen Alem

De drie uitgaansgelegenheden zijn het dorpshuis De Drie Linden, Herberg Het Hart van Alem aan de Sint Odradastraat en Jachthaven de Maas aan de Jan Klingenweg. Er was ook een supermarkt, de Spar, maar die is in 2007 gesloten.

De jachthaven telt 230 ligplaatsen. Tevens is er een eetcafé en een jachtmakelaardij op de jachthaven gevestigd.

Aantal inwoners Alem

Alem is een Nederlands dorp in de Gelderse gemeente Maasdriel, gelegen aan de Maas. Het dorp telt 666 inwoners (per 1 januari 2018).

Sint-Hubertuskerk (Alem)

De Sint-Hubertuskerk is de parochiekerk van Alem in de Nederlandse provincie Gelderland. De kerk is gelegen aan de Sint Odradastraat 7.

Reeds in de 11e eeuw was er sprake van een kapittelkerk in Alem, gewijd aan de Heilige Odrada, die er begraven zou zijn. In 1107 kwam het kapittel onder invloed van de Abdij van Sint-Truiden, maar de kerk werd in 1304 door de Maas verzwolgen. Eind 14e eeuw werd het verarmde kapittel opgeheven en er kwam een nieuwe kerk, die echter omstreeks 1600 werd verwoest om in 1609 herbouwd te worden. In 1617 werden, gezien de naderende Staatse legers, de relieken en kostbaarheden van deze kerk naar 's-Hertogenbosch overgebracht. Mogelijk is toen Sint-Hubertus als patroonheilige gekozen. In 1636 vluchtte de pastoor en in 1648 (Vrede van Münster) kwam de kerk definitief aan de Hervormden, maar ook deze werd in 1717 door de Maas verzwolgen, zie Hervormde kerk (Alem).

Eind 17e eeuw werd het de katholieken toegestaan om in schuurkerken bijeen te komen, maar ook deze hadden te lijden van overstromingen, zoals in 1703, 1711 en 1716.

De schuurkerk van 1758 werd verfraaid in 1829, en in 1873 werd de huidige kerk gebouwd.

Huidige kerk

Deze kerk werd ontworpen door Arnoldus van Veggel. Het is een eenbeukige bakstenen kruiskerk in neogotische stijl met een geveltoren. De witgestucte houten gewelven zijn bijzonder. Men spreekt wel van stukadoorsgotiek. De pastorie aan de Sint Odrastraat 2 heeft een 18e-eeuws achterhuis. Het voorhuis is van 1875.

In 2017 werd besloten om kerk en pastorie te verkopen. Totdat de kerk verkocht is, blijft zij in gebruik.

Verenigingsleven Alem

De enige voetbalclub in Alem is VV Alem. De club is opgericht op 1 september 1930, en vierde haar 80-jarig bestaan met een groot feest. VV Alem speelt haar thuis wedstrijden op het sportcomplex "De Oude Maas" aan de Jan Klingenweg.

Verder is er de plaatselijke Fanfare Alem, die is opgericht op 10 oktober 1965.

Naast deze twee grotere verenigingen is er ook een groot aantal kleine verenigingen, zoals de Alemse Rakkers.

Natuur en landschap Alem

Lag Alem vroeger op een soort vooruitgeschoven schiereiland dat omringd werd door een maasmeander, sinds de Maasverbeteringswerken ligt het vrijwel op een eiland. De Brabantse wal kan via een pontveer bereikt worden dat over de nieuwe Maasbedding vaart, terwijl de oude meander tot een recreatiegebied is omgevormd. De meander is echter onderbroken, zodat er een verkeersweg naar de voormalige Gelderse oever voert.

In de directe omgeving liggen een aantal kronkelwaarden.