Verenigingsleven Alem

De enige voetbalclub in Alem is VV Alem. De club is opgericht op 1 september 1930, en vierde haar 80-jarig bestaan met een groot feest. VV Alem speelt haar thuis wedstrijden op het sportcomplex "De Oude Maas" aan de Jan Klingenweg.

Verder is er de plaatselijke Fanfare Alem, die is opgericht op 10 oktober 1965.

Naast deze twee grotere verenigingen is er ook een groot aantal kleine verenigingen, zoals de Alemse Rakkers.

Voorzieningen Alem

De drie uitgaansgelegenheden zijn het dorpshuis De Drie Linden, Herberg Het Hart van Alem aan de Sint Odradastraat en Jachthaven de Maas aan de Jan Klingenweg. Er was ook een supermarkt, de Spar, maar die is in 2007 gesloten.

De jachthaven telt 230 ligplaatsen. Tevens is er een eetcafé en een jachtmakelaardij op de jachthaven gevestigd.

Tweede Wereldoorlog Alem

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Alem een niet onbelangrijk dorp, vanwege de veerpont over de Maas. De bezetters konden daar mensen op identiteitsbewijzen controleren of ze gezocht werden, Jood waren of bij het verzet zaten. Johannes Klingen, onderwijzer op de plaatselijke school, raakte bij het verzet betrokken en werd gevangengenomen. Later in 1944 bijna aan het eind van de oorlog werd hij gefusilleerd aan de weg die nog steeds naar hem vernoemd is, de Jan Klingenweg. Daar bevindt zich ook een monument dat aan hem herinnert.

Musea Alem

Het Nederlands dakpannenmuseum is een museum, gevestigd in de voormalige Hervormde kerk. De verzameling is voortgekomen uit de privéverzameling van Huub Mombers uit Druten, werkzaam bij Monumentenzorg, die vanaf 1983 dakpannen en keramische dakornamenten begon te verzamelen. De oudste stammen uit ongeveer 1300 en de nieuwste zijn recent. Ook voorwerpen en documenten die betrekking hebben op de nabijgelegen dakpannenfabrieken zijn er te vinden, alsmede buitenlandse dakpannen en ornamenten. Er zijn meer dan 2500 voorwerpen te bewonderen.

Sint-Hubertuskerk (Alem)

De Sint-Hubertuskerk is de parochiekerk van Alem in de Nederlandse provincie Gelderland. De kerk is gelegen aan de Sint Odradastraat 7.

Reeds in de 11e eeuw was er sprake van een kapittelkerk in Alem, gewijd aan de Heilige Odrada, die er begraven zou zijn. In 1107 kwam het kapittel onder invloed van de Abdij van Sint-Truiden, maar de kerk werd in 1304 door de Maas verzwolgen. Eind 14e eeuw werd het verarmde kapittel opgeheven en er kwam een nieuwe kerk, die echter omstreeks 1600 werd verwoest om in 1609 herbouwd te worden. In 1617 werden, gezien de naderende Staatse legers, de relieken en kostbaarheden van deze kerk naar 's-Hertogenbosch overgebracht. Mogelijk is toen Sint-Hubertus als patroonheilige gekozen. In 1636 vluchtte de pastoor en in 1648 (Vrede van Münster) kwam de kerk definitief aan de Hervormden, maar ook deze werd in 1717 door de Maas verzwolgen, zie Hervormde kerk (Alem).

Eind 17e eeuw werd het de katholieken toegestaan om in schuurkerken bijeen te komen, maar ook deze hadden te lijden van overstromingen, zoals in 1703, 1711 en 1716.

De schuurkerk van 1758 werd verfraaid in 1829, en in 1873 werd de huidige kerk gebouwd.

Huidige kerk

Deze kerk werd ontworpen door Arnoldus van Veggel. Het is een eenbeukige bakstenen kruiskerk in neogotische stijl met een geveltoren. De witgestucte houten gewelven zijn bijzonder. Men spreekt wel van stukadoorsgotiek. De pastorie aan de Sint Odrastraat 2 heeft een 18e-eeuws achterhuis. Het voorhuis is van 1875.

In 2017 werd besloten om kerk en pastorie te verkopen. Totdat de kerk verkocht is, blijft zij in gebruik.