Kasteel Brakel

Kasteel Brakel is een middeleeuwse kasteelruïne in het dorp Brakel (gemeente Zaltbommel in de Nederlandse provincie Gelderland). Het ligt ongeveer 300 meter ten zuidwesten van de Hervormde Kerk, in het vroeg-19e-eeuwse park van het huidige Huis Brakel dat dateert uit 1768. Bij de aanleg van het park is de ruïne bewust als landschappelijk element opgenomen. De toen en nu zichtbare resten dateren zijn van het 15e-eeuwse kasteel, maar daaronder zijn resten van een mogelijk 14e-eeuwse burcht te vinden en volgens overlevering zou er al in 870 een versterkt huis gestaan hebben. Het kasteel is in het rampjaar 1672 door Franse troepen opgeblazen omdat de opgelegde brandschatting niet was voldaan.

Natuur en landschap

Brakel ligt aan de Waal op een hoogte van ongeveer 1,5 meter, in het rivierkleigebied van de Bommelerwaard. Een veerpont verbindt het dorp met de dorpen Vuren en Herwijnen in de Tielerwaard.

Brakel kent grootschalige tuinbouwbedrijven en weilanden. Natuurgebieden zijn de uiterwaardengebieden Bovenwaarden ten oosten, en de Benedenwaarden ten westen van Brakel. In het zuidwesten, ten zuiden van het fort, ligt een reeks wielen, en nog verder naar het westen ligt een vanouds tot Poederoijen behorend schiereiland met Slot Loevestein en het natuurgebied De Waarden bij Loevestein.

Vluchtheuvelkerk Brakel

De Vluchtheuvelkerk is een kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten, gelegen aan Flegelstraat 9 te Brakel.

De Gereformeerde Gemeente begon in 1948 als afdeling van de Gemeente te Aalst om in 1952 zelfstandig te worden.

Vanaf dat jaar kwam ze bijeen aan de Jonker Aartendam 4. In 1983 werd een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen en het oude werd afgestoten en gesloopt.

Huidige kerk

De nieuwe kerk is een bakstenen zaalkerk onder zadeldak en voorzien van een dakruiter. Hoewel sober van uitstraling is aan een aantal elementen, met name de iets vooruitspringende zijramen, toch te zien dat het om een kerkgebouw gaat. De kerk heeft 250 zitplaatsen en een orgel uit 1892, dat voordien gestaan heeft in de Hervormde kerk van Kockengen, in 1977 naar de oude kerk van Brakel werd overgeplaatst en in 1983 een plaats in de nieuwe kerk vond. Het orgel werd gebouwd door de firma L. van Dam & Zn.

Aantal inwoners Brakel

Brakel (Dialect: Bròkel) is een dorp en heerlijkheid in de gemeente Zaltbommel, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het dorp telt 3080 inwoners (per 1 januari 2018). Brakel ligt nabij de samenvloeiing van de Afgedamde Maas en de Waal.

Geschiedenis Brakel

In de middeleeuwen was Brakel een van de zeven lage heerlijkheden in de Bommelerwaard behorende tot het Kwartier van Nijmegen in het Hertogdom Gelre.[2] De heerlijkheid Brakel wordt al in de dertiende eeuw vermeld als afsplitsing van de landen van Altena. Later, in 1595, behoorde Brakel tot de hoge heerlijkheid Poederoijen, blijkens een akte uit dat jaar.

Van 1799 tot 1801 was Brakel onderdeel van de gemeente Bommelerwaard. Bij de invoering van gemeenten in Nederland rond 1810 werd Brakel een zelfstandige gemeente waartoe initieel naast het dorp Brakel ook het dorp Poederoijen behoorde, inclusief Munnikenland en Slot Loevestein. In 1811 werden deze echter afgesplitst. Op 1 juli 1955 werden de gemeenten Poederoijen en Zuilichem opgeheven en bij de gemeente Brakel gevoegd. Daardoor kwamen ook het dorp Aalst en de buurtschap De Rietschoof bij Brakel. Op 1 januari 1999 ging deze gemeente ten slotte op in de gemeente Zaltbommel. Gedurende haar bestaan als gemeente had Brakel dertien burgemeesters.