Verbetering voedselveiligheid door geleerde lessen Fipronil

Categorie: Rijksoverheid Gepubliceerd: vrijdag 21 december 2018

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport, VWS) en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LNV) hebben vandaag het Actieplan Voedselveiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden. Het plan bevat maatregelen om de voedselveiligheid verder te verbeteren en volgt in reactie op de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager. Deze commissie onderzocht welke lessen geleerd moeten worden uit het Fipronil-incident in de zomer van 2017. Veel verbeteringen zijn inmiddels al in de praktijk toegepast....

Lees meer...

Beeld wachttijden ggz verbeterd

Categorie: Rijksoverheid Gepubliceerd: vrijdag 21 december 2018

Mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, moeten vaak lang wachten op behandeling. Het blijkt niet eenvoudig alle wachttijden terug te brengen tot een acceptabel niveau, de zogenoemde Treeknormen*. Toch laten de nieuwste cijfers van de NZa een gunstiger beeld zien dan het beeld van afgelopen juli. Daaruit blijkt dat voor alle diagnosegroepen mensen te lang op een intake moeten wachten. Vervolgens kunnen mensen die basis-ggz nodig hebben, wel op tijd aan hun behandeling beginnen. Dat geldt ook in de specialistische ggz, op drie hoofddiagnosegroepen na. De nieuwe cijfers over de wachttijden zijn vandaag door staatssecretaris Blokhuis (VWS) naar de Tweede Kamer gestuurd....

Lees meer...

Benoeming ambassadeurs

Categorie: Rijksoverheid Gepubliceerd: vrijdag 21 december 2018

De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok van Buitenlandse Zaken ingestemd met twintig ambassadeursbenoemingen. De benoemingen gaan in vanaf volgend jaar zomer, met uitzondering van die in Londen en bij de VN in New York. Die gaan medio 2020 in. De benoemingen zijn pas definitief als de gastlanden hun goedkeuring eraan hebben verleend. ...

Lees meer...

Benoeming bestuursleden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Categorie: Rijksoverheid Gepubliceerd: vrijdag 21 december 2018

Mevrouw Ir. M.J. (Monique) Verdier wordt bestuurslid en tevens vicevoorzitter bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook mevrouw drs. C.E. (Katja) Mur wordt bestuurslid bij de AP. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming  ingestemd met de voordrachten. De benoeming van mevrouw Verdier gaat in op 1 januari 2019 en die van mevrouw Mur op 1 februari 2019....

Lees meer...

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel burgerschapsonderwijs

Categorie: Rijksoverheid Gepubliceerd: vrijdag 21 december 2018

Het is van groot belang dat scholen goed burgerschapsonderwijs geven. Veel scholen vinden nu niet duidelijk in de wet staan wat er van hen wordt verwacht en daarom werkt minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aan een wetsvoorstel dat scholen meer duidelijkheid geeft. ...

Lees meer...