PvdA en GL samen verder

Gepubliceerd: vrijdag 02 juni 2017

De voorzitters van GroenLinks Bommelerwaard, Henk van Kray, en Maud Beljaars, PvdA Bommelerwaard, feliciteren elkaar na hun ondertekening van het Convenant van Samenwerking. De twee partijen gaan in Maasdriel en in Zaltbommel gezamenlijk de verkiezingen van 2018 in. Per gemeente één kandidatenlijst met één programma. De...

Lees meer...

Maasdriel neemt succesvolle Zaltbommelse aanpak zorginkoop Wmo/Jeugd over

Gepubliceerd: donderdag 01 juni 2017
image

CDA wethouder Buwalda vertelde de raad dat vanaf 2018 Zaltbommel en Maasdriel samen de inkoop en het contractmanagement voor Wmo/jeugd gaan uitvoeren. Tot nu toe koopt de gemeente Maasdriel voor een groot deel deze zorg gezamenlijk in samen met andere gemeenten in Rivierenland. Gemeente Zaltbommel koopt een kleiner deel in via de regio en koopt al...

Lees meer...

Start binnenstadsfonds goede stap voorwaarts

Gepubliceerd: donderdag 01 juni 2017
image

In de raad lag het voorstel voor om te starten met een binnenstadsfonds. Dit is een fonds dat gevuld wordt door alle ondernemers in onze stad die reclame maken. De gemeente int hiervoor reclamebelasting die zij vervolgens in dit fonds stort. De ondernemers zijn vrij in de aanwending van de gelden in het fonds. CDA Zaltbommel steunde de start van...

Lees meer...

Aanleg glasvezel begin 2018 verwacht

Gepubliceerd: donderdag 01 juni 2017
image

Tijdens de raad bevroeg CDA Zaltbommel de wethouder hoe het stond met de aanleg van glasvezel in onze buitengebieden. Hiervoor loopt namelijk een regionaal project om te proberen met overheidsgeld glasvezel aan te leggen, daar waar marktpartijen dit niet kunnen of willen aanleggen.  Zaltbommel heeft hierbij gefungeerd als pilotgemeente....

Lees meer...

ChristenUnie Zaltbommel wijst op immens grote opgave van 2024: Asbestvrije daken

Gepubliceerd: maandag 29 mei 2017

 Voor 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd, zo heeft het Rijk bepaald. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inventarisatie van het aantal asbestdaken, voor de voorlichting richting hun inwoners en op termijn voor de handhaving. ChristenUnie raadslid Leon van den Dool: ‘Tot nu toe wordt er op de website van de...

Lees meer...

Waarom ondersteunde de ChristenUnie de motie samen met SGP om de Commissaris van de Koning op te roepen om om korte termijn te komen tot het openstellen van een vacature voor een vaste burgemeester?

Gepubliceerd: maandag 29 mei 2017

Waarom ondersteunde de ChristenUnie de motie samen met SGP om de Commissaris van de Koning

op te roepen om om korte termijn te komen tot het openstellen van een vacature voor een vaste

burgemeester?

De Commissaris (dhr Cornielje) stelde voor om met het vertrek van burgemeester van den Bosch

naar de Tweede Kamer een waarnemend burgemeester te benoemen....

Lees meer...

Henk Kolbach draagt voorzitterschap CDA Zaltbommel over aan John van Wijgerden

Gepubliceerd: woensdag 17 mei 2017
image

Henk Kolbach uit Poederoijen draagt na bijna 10 jaar de voorzittershamer van CDA Zaltbommel over aan John van Wijgerden. Henk heeft de afgelopen decennia veel voor het CDA betekend. Kolbach was ruim 24 jaar raadslid in de gemeente Brakel en na de herindeling, de gemeente Zaltbommel. Daarna werd hij overtuigend voorzitter van het bestuur voor de...

Lees meer...

Sachem, een gevaarlijke chemische fabriek in Zaltbommel

Gepubliceerd: zondag 14 mei 2017

Onze SP-afdeling heeft al enige tijd contact met actievoerders die de ontwikkelingen rond Sachem kritisch volgen. Deze chemische fabriek verwerkt dermate gevaarlijke grondstoffen, dat een zorgvuldig vergunningenbeleid noodzakelijk is. Stichting Veiliger Zaltbommel is van mening dat dit niet gebeurt! Er zijn al overtredingen van de voorschriften...

Lees meer...