image

In de raad lag het voorstel voor om te starten met een binnenstadsfonds. Dit is een fonds dat gevuld wordt door alle ondernemers in onze stad die reclame maken. De gemeente int hiervoor reclamebelasting die zij vervolgens in dit fonds stort. De ondernemers zijn vrij in de aanwending van de gelden in het fonds. CDA Zaltbommel steunde de start van...

image

Tijdens de raad bevroeg CDA Zaltbommel de wethouder hoe het stond met de aanleg van glasvezel in onze buitengebieden. Hiervoor loopt namelijk een regionaal project om te proberen met overheidsgeld glasvezel aan te leggen, daar waar marktpartijen dit niet kunnen of willen aanleggen.  Zaltbommel heeft hierbij gefungeerd als pilotgemeente....

 Voor 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd, zo heeft het Rijk bepaald. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inventarisatie van het aantal asbestdaken, voor de voorlichting richting hun inwoners en op termijn voor de handhaving. ChristenUnie raadslid Leon van den Dool: ‘Tot nu toe wordt er op de website van de...

Waarom ondersteunde de ChristenUnie de motie samen met SGP om de Commissaris van de Koning

op te roepen om om korte termijn te komen tot het openstellen van een vacature voor een vaste

burgemeester?

De Commissaris (dhr Cornielje) stelde voor om met het vertrek van burgemeester van den Bosch

naar de Tweede Kamer een waarnemend burgemeester te benoemen....

image

Henk Kolbach uit Poederoijen draagt na bijna 10 jaar de voorzittershamer van CDA Zaltbommel over aan John van Wijgerden. Henk heeft de afgelopen decennia veel voor het CDA betekend. Kolbach was ruim 24 jaar raadslid in de gemeente Brakel en na de herindeling, de gemeente Zaltbommel. Daarna werd hij overtuigend voorzitter van het bestuur voor de...

Onze SP-afdeling heeft al enige tijd contact met actievoerders die de ontwikkelingen rond Sachem kritisch volgen. Deze chemische fabriek verwerkt dermate gevaarlijke grondstoffen, dat een zorgvuldig vergunningenbeleid noodzakelijk is. Stichting Veiliger Zaltbommel is van mening dat dit niet gebeurt! Er zijn al overtredingen van de voorschriften...

Afgelopen zaterdag waren alle Gelderse SP-afdelingen bijeen op de halfjaarlijkse regioconferentie in de Lindenhof in Nijmegen. Voor de afdeling Bommelerwaard waren Martijn Stoutjesdijk en Tineke van Dijk aanwezig....

image

De Zaltbommelse CDA fractie verwelkomt Peter Rehwinkel als waarnemend burgemeester. Onze eerste indruk van Dhr. Rehwinkel was goed: een intelligent man die vooral de verbinding wil zoeken met raad, College en inwoners. Ook inhoudelijk zit het wel snor denken wij. Met zijn ervaring in de Eerste en Tweede Kamer en als burgemeester van Naarden en...