Onderzoek naar mogelijkheden gebiedsontwikkeling Alem en Sint Andries

De gemeente Maasdriel gaat samen met het Rijk, provincies Gelderland en Noord-Brabant, waterschappen Aa en Maas en Rivierenlanden Dekker Groep onderzoek doen naar de mogelijkheden voor de gebiedsontwikkeling Alem en Sint Andries.

Deze gebiedsontwikkeling is een van de projecten die benoemd staat in het Masterplan Maas, dat in oktober door de gemeenteraad werd vastgesteld. De resultaten van het onderzoek worden in het najaar van 2021 verwacht.

In gesprek met betrokkenen

De betrokken partijen willen onderzoeken welke opgaven en ambities er in het gebied liggen en wat de voordelen zijn van een gezamenlijke aanpak. Zo is er bijvoorbeeld de wens van Dekker Groep om grondstoffen te winnen in het gebied. Wethouder Peter de Vries daarover: “De gemeente wil daar alleen aan meewerken als het bijdraagt aan de doelen die in het Masterplan voor Alem zijn benoemd. Die doelen zijn erop gericht om van de omgeving langs de Maas een prettige verblijfplaats voor bewoners en recreanten te makenen natuur te ontwikkelen. Inwoners van Alem moeten profiteren van de gebiedsontwikkeling. Daarom is een belangrijk onderdeel van het onderzoek het gesprek met de omgeving over wat zij belangrijk vindt. Daar zullen we de dorpsraad nauw bij betrekken.”

Masterplan Maas

Het Masterplan Maas beschrijft de kansen die er liggen voor de gebiedengrenzend aan de Maasin de gemeente Maasdriel.Om die kansen te benutten, zijn in het MasterplanMaas 19 projecten benoemd waaronder de gebiedsontwikkeling Alem en Sint Andries.

Integraal Riviermanagement

In 2018 en 2019 werden de mogelijkheden voor rivier verruimende maatregelen bij Alem onderzocht met een MIRT-verkenning. De MIRT-verkenning stopte toen bleek dat de rivierverruiming financieel niet haalbaar was. Het onderzoek zal nu als onderdeel van het landelijk programma voor Integraal Riviermanagement (IRM) worden uitgevoerd. Dat maakte minister Cora van Nieuwenhuizen vandaag bekend met een brief aan de Tweede Kamer. Binnen het programma IRM werken het Rijk en de regionale (water)partners samen aan een vitaal, veilig en aantrekkelijk Maas-en Rijntakkengebied.

Apache gevechtshelikopter Wet voorkeursrecht gemeenten Gameren MTD Landschapsarchitecten bommenwerper online handel Janssen de Jong Projectontwikkeling Hondstraat bouwrijp Nederhemert persleiding De Ooijk Patrijsstraat Joods Stuurlui