Grote handhavingsactie Hurnse Kil

Afgelopen weekend vond er een grote handhavingsactie plaats in het natuurgebied de Kil van Hurwenen, ook wel bekend als Hurnse Kil. Aan deze actie namen handhavers van de gemeente Maasdriel, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, Hengelsportfederatie Midden-Nederland en Wildbeheer Bommelerwaard deel. Samen controleerden zij op misstanden, zoals het illegaal gebruik van vuurwapens, vandalisme, overtredingen van de Wet natuurbescherming en het dumpen van afval. Bij de actie werden ook drones ingezet om overtredingen op te sporen.

Overtredingen

Verschillende bezoekers van het natuurgebied zijn aangesproken op hun gedrag waarmee ze de regels overtraden. Soms was het ook nodig om een proces-verbaal uit te schrijven. Bijvoorbeeld voor het vissen zonder vergunning, het stoken van vuur en het los laten lopen van honden op plekken waar dat niet mag.

Samen werken aan een veilig Maasdriel

De gemeente Maasdriel neemt deel aan het project Handhaven op elkaars grondgebied. Daarvoor ondertekende zij kort geleden een convenant. In het convenant hebben de aangesloten partijen met elkaar afgesproken dat zij mogen handhaven op elkaars grondgebied. Ook als een partij op een plek niet het eerste bevoegde gezag is. Daarmee wordt het toezicht op het buitengebied vergroot en werken we samen aan een veilig Maasdriel.

riolering natuurtoezicht doof vaabewijs SEM OBK Well wifi celstraf H.M.F. Bruls kluisjescontrole gevonden Minister Slob Booster Lange Achterdijk nood