Weren vrachtverkeer in kernen Kerkwijk en Bruchem

Dagelijks rijden er vele vrachtwagens door de bewoonde gebieden in Kerkwijk en Bruchem naar de bloemenkassen. De route gaat langs een basisschool en voetbalclub. Inwoners vinden dat het zo niet langer gaat: de situatie is zeer onveilig voor schoolgaande kinderen en bewoners.

Gemeente trekt op met PHTB

Het Burgerinitiatief Verkeersveiligheid Bruchem-Kerkwijk vroeg de gemeente Zaltbommel vorig jaar om hulp. Wethouder Willem Posthouwer zei direct toe serieus naar het probleem te gaan kijken. De gemeente trekt hierin samen op met het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB). Het PHTB had al maatregelen voor het verbeteren van de vrachtwagenroutering in zijn programma opgenomen en het burgerinitiatief gaf extra urgentie aan de uitvoering hiervan.

Het PHTB werkte samen met de gemeente en een vertegenwoordiging van de bewoners, tuinders en vervoerders het ontwerp met verkeersmaatregelen uit. Deze maatregelen zijn bedoeld om ongewenst vrachtwagenverkeer uit de woonomgeving te weren. De samenwerking leidde snel tot resultaten door de constructieve houding van alle betrokkenen. 

Nieuwe route voor vrachtwagens

De voorkeursroute voor vrachtverkeer gaat via de Viaductweg. De nieuwe maatregelen stimuleren de chauffeurs om deze route te nemen. Deze maatregelen bestaan uit vrachtwagenverboden, wegversmallingen en drempels. Er komt bebording met een routering voor vrachtwagens. Daarnaast instrueren tuinders en vervoerders de chauffeurs over de juiste route. De vervoerders accepteren dat ze hiermee enigszins om moeten rijden naar hun bestemming. Met de maatregelen verbetert de verkeersveiligheid en wordt onnodige overlast door vrachtverkeer in de woonomgeving van Kerkwijk en Bruchem voorkomen. Het vrachtwagenverkeer van en naar tuinbouwbedrijven rijdt binnenkort niet meer door de kernen van Bruchem en Kerkwijk

Planning 

Het principe-ontwerp voor de verkeersmaatregelen is begin maart afgerond. Het ontwerp wordt technisch verder uitgewerkt en er wordt een verkeersbesluit aangevraagd. Ook vraagt de gemeente Zaltbommel medewerking aan de provincie voor het plaatsen van de routeborden. De verwachting is dat de verkeersmaatregelen medio 2021 gerealiseerd zijn.

leefbaarheidsagenda Delwijnensestraat Oude Bosscheweg vuurwek W.G. van der Hulst ZOR Thijs de Torenwachterstraat Janssen de Jong Projectontwikkeling buurtteam Zaltbommel toeslagenaffaire Hedelse brug salmonella poststemmen mondmasker Dunea