Certificaat ‘Veilig Buitengebied’ voor gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

Op dinsdag 26 september 2023 mochten burgemeesters Pieter van Maaren van Zaltbommel en Jaco Geurts van Maasdriel, samen met betrokken partners, het felbegeerde certificaat ‘Veilig Buitengebied’ in ontvangst nemen voor hun respectievelijke gemeenten. Het behalen van dit certificaat is een bevestiging van de succesvolle samenwerking tussen publieke en private partijen, die gezamenlijk werken aan het creëren en behouden van een veilig, schoon en intact buitengebied.

In de inspanningen om het buitengebied veiliger te maken, werken Zaltbommel en Maasdriel nauw samen met ondernemers, inwoners en verschillende organisaties waaronder Staatsbosbeheer, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Hengelsportfederatie, Politie, Veiligheidsregio Gelderland Zuid, LTO Noord, ZLTO, Platform Tuinbouw Bommelerwaard, Wildbeheer eenheid, Omgevingsdienst Rivierenland, Rijkswaterstaat, Gelders Landschap en AVRI. Het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland biedt begeleiding voor het ‘Veilig Buitengebied’-initiatief.

Samen sterk

Burgemeester Geurts toonde zijn vreugde over deze vorm van samenwerking, zowel binnen Maasdriel als over de gemeentegrenzen heen: “Ons buitengebied is uitgestrekt en prachtig, maar we hebben ook zorgen over illegale praktijken, en dat kunnen we alleen gezamenlijk aanpakken.” Burgemeester Van Maaren benadrukte de kracht van deze samenwerking: “We moeten voortdurend waakzaam zijn. Door samen goed op te letten, bereik je veel. Met deze gezamenlijke aanpak kunnen we gerichter criminaliteit voorkomen en bestrijden.”

Uitgestrekt buitengebied

In het uitgestrekte buitengebied van de veertien gemeenten in Gelderland-Zuid bevinden zich talrijke fruit- en (laan)boomgaarden, evenals prachtige fiets- en wandelroutes. Echter, dit gebied is helaas ook enorm aantrekkelijk voor criminelen die bijvoorbeeld chemisch en drugsafval dumpen. Agrariërs en tuinders worden steeds vaker geconfronteerd met diefstal van gps-software, diesel, materialen en kostbare landbouwmachines. Dankzij de nauwe samenwerking zijn de communicatielijnen kort. Het delen van informatie maakt het mogelijk om gerichte maatregelen te treffen.

De gemeenten doorlopen individueel een aantal stappen, waaronder een analyse van kwetsbare (buiten)gebieden en locaties, gevolgd door passende acties. Nadat een gemeente de acties, in samenwerking met haar partners, heeft afgerond en de publiek-private samenwerking is opgezet en geborgd, volgt het certificaat. Alle veertien gemeenten in Gelderland-Zuid werken vol toewijding aan dit project.

Inwoners kunnen veel betekenen

Ook inwoners kunnen aanzienlijk bijdragen door verdachte situaties te melden. Dit kan via de politie via 0900 – 8844, of in noodgevallen via 112. Voor diegenen die anoniem wensen te blijven, staat Meld Misdaad Anoniem (M.) ter beschikking, telefonisch bereikbaar via 0800-7000.

code geel SWOV quarantaine woonlinie indexatie android basisisscholen dorpshuis dorpsraad velddriel Wet voorkeursrecht gemeenten leger oudjaar onder invloed Middelkampseweg spoofing