Controle op vakantiepark De Rietschoof in Aalst

Op 29 juni 2021 vond er een controle plaats op recreatiepark De Rietschoof in Aalst. Belangrijkste doel van de controle was om te beoordelen of het vakantiepark door alle gasten ook echt gebruik wordt voor recreatie. Daarnaast is ook de brandveiligheid op het park gecontroleerd. De controle werd uitgevoerd door medewerkers van gemeente Zaltbommel, Belastingdienst, politie en brandweer. Met deze controle willen we waarborgen en bewerkstelligen dat De Rietschoof een gezond en vitaal park is en blijft.

De eerste bevindingen

Iedereen die het vakantiepark bezocht of verliet, werd door het team gecontroleerd. Van alle bezoekers werden de gegevens ook vastgelegd. Ook bezocht het team verschillende recreatieobjecten.

De eerste bevindingen op De Rietschoof zijn:

  • Alle objecten zijn gecontroleerd, niet overal zijn personen aangetroffen.
  • Veel mensen verblijven gedurende het campingseizoen op dit recreatiepark. De meesten hebben elders een woonadres.
  • Er zijn 47 controles uitgevoerd op grond van de Wet Basisregistratie Personen. Naar 10 adressen wordt nog nader onderzoek gedaan.
  • De landelijke eenheid van de politie controleerde 49 vaartuigen. Niet alle vaartuigen waren in orde. Daar wordt nog nader onderzoek naar uitgevoerd.
  • De politie controleerde 60 voertuigen. Dit leverde veel bruikbare informatie op.
  • Ook zijn er twee gesignaleerde kentekenplaten inbeslaggenomen door de politie.
  • De belastingdienst heeft 14.000 euro geïnd aan openstaande belastingschulden. 20 personen worden nog nader gecontroleerd.
  • -De brandweer controleerde de brandveiligheid op het park. Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de brandveiligheid op een acceptabel niveau ligt. Op enkele plaatsen dient wel aandacht te zijn voor de afstanden tussen de diverse objecten.

Over enkele weken zijn de eventuele vervolgstappen bekend.

Dertien Loten basisbeurs Sint Annatroonstraat drugslab omgevingsvisie vervoersverbod Sint Andries hondenpoep oudjaar Hugo de Jonge blaastest Zaltbommelse stadpark vuurwerkafval LTO Noord afgesloten