Waarschuwing voor blauwalgen in De Neswaarden

De provincie Gelderland waarschuwt voor de aanwezigheid van blauwalgen in recreatieplas De Neswaarden in Aalst. Uit meldingen van het zwemmend publiek en waarnemingen van medewerkers van de provincie Gelderland is gebleken dat er ernstige drijflagen met hoge concentraties giftige blauwalgen zijn aangetroffen.

Deze blauwalgen kunnen huid-, maag- of darmklachten veroorzaken

Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. Er wordt voor gewaarschuwd om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen en honden in te laten spelen.

Zwemwaterinfo

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit vindt u op  www.zwemwater.nl.

Klachten over het zwemwater?

Bel dan het Provincieloket op telefoonnummer (026) 35 99 999

doof Gruttostraat Stichting Insert tractorbanden werkzaamheden schietincident vos parkeerautomaat vaarroutes Hoofddrorp covid-19 RIVM vermist Oss Granuliet