Werk in Uitvoering: Maasdijk, Donkerstraat en Prins Hendrikstraat in Aalst

Aalst, 29 augustus 2023 - In Aalst zijn momenteel werkzaamheden gaande op verschillende locaties, uitgevoerd door Liander, om kabels en leidingen in de grond aan te passen en het elektriciteitsnet te verzwaren. Indien u vragen heeft over deze werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Van Gelder Kabels en Leidingen via 06 - 49 85 07 09. Gedurende de komende twee weken zullen de volgende straten worden afgesloten vanwege de werkzaamheden:

Van woensdag 30 augustus tot en met zaterdag 2 september: Het laatste gedeelte van de Prins Hendrikstraat zal afgesloten zijn. Tevens zal het kruispunt met de Donkerstraat en de Donkerstraat richting de Maasdijk gesloten zijn.

Van maandag 4 september tot en met dinsdag 12 september, 12.00 uur: Het betreft de Maasdijk tussen Machinedijk en Donkerstraat.

Omleiding: De omleidingsroute zal duidelijk worden aangegeven met behulp van borden. Bovendien worden de bloembakken aan de zuidkant van de Maasdijk tijdelijk verplaatst. Hierdoor krijgt vrachtverkeer van en naar de Zaaiwaard de gelegenheid om via deze route te rijden. Zodra de werkzaamheden zijn voltooid, zullen de bloembakken op hun oorspronkelijke plek worden teruggezet.

Deze tijdelijke verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de veiligheid van de werknemers te waarborgen en om de werkzaamheden efficiënt en snel te kunnen voltooien. We vragen alle weggebruikers om begrip en medewerking tijdens deze periode.

NFI Neswaarden oorlogsmonumenten humanitaire hulp De Kreek appertementencomplex fruitdelta ademanalyse Hoofddrorp chalet Tichelgat wietkwekerij minimumloon harddrugs Molenstraat