Gemeente Maasdriel werkt aan klimaatbestendigheid

De klimaatverandering is een belangrijk thema voor de gemeente Maasdriel. Wetenschappers stellen nu opnieuw dat het klimaat sneller verandert dan gedacht. Een van de grootste zorgen van klimaatverandering is wateroverlast. Op sommige plaatsen is nu al te merken dat de afwatering onvoldoende is wat kan leiden tot wateroverlast.

De gemeente Maasdriel neemt al uiteenlopende maatregelen om in te spelen op de klimaatverandering. Bijvoorbeeld door een gescheiden riool voor afvalwater en regenwater wat kan helpen om toekomstige wateroverlast door hevige regenbuien tegen te gaan. Het vieze afvalwater gaat via rioolbuizen naar de rioolwaterzuivering en het veel schonere regenwater dat van daken en straten afkomt gaat kan hierdoor direct worden afgevoerd naar een watergang of vijver in de buurt.

Een gescheiden rioolstelsel heeft grote voordelen voor de leefomgeving, het voorkomt wateroverlast bij hevige regenval en het is energiezuinig omdat er veel minder water naar de zuiveringsinstallatie wordt gepompt. Het is dan ook belangrijk dat er geen sop, olie afval of verfresten in het regenwaterriolering terecht komt omdat dit direct naar het oppervlakte water bij u in de buurt gaat. Kolken en goten welke zijn aangesloten op het regenwaterriool herken je aan een blauwe steen. 

warmtepomp ambulance Ministerie van Volksgezondheid oudjaar gemeenteraadsverkiezingen spoofing St. Clarastraat Kasteellaan Stichting met je hart softdrugs dansles Rijnconsult MFC de Steen strand Kasteelplein