Op maandag 20 november hebben de gemeentesecretarissen van Maasdriel en Zaltbommel een belangrijke stap gezet in de samenwerking met de Belastingdienst door het ondertekenen van het convenant Horizontaal Toezicht. Dit convenant, geldig voor een periode van drie jaar, markeert een strategische samenwerking en bevat concrete afspraken om het vertrouwen tussen de gemeenten en de Belastingdienst te versterken. Het doel is om controles achteraf te minimaliseren en daarmee het risico op correcties of boetes te verminderen.

Het college van gemeente Maasdriel biedt de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2024 aan. Met de begroting laat het college zien welke inkomsten en uitgaven zij volgend jaar verwacht. Ook voor 2025 is het resultaat positief. Net als veel andere gemeenten in het land, verwacht gemeente Maasdriel echter tekorten voor 2026 en 2027. Dit komt door teruglopende rijksinkomsten vanaf 2026. Wethouder Financiën De Raaf: “De meerjarenbegroting van Maasdriel laat zien dat we nu slimme keuzes voor de nabije toekomst moeten maken.”

Maasdriel - In verband met de aanstaande Tweede Kamer verkiezingen op 22 november 2023, zoekt de gemeente Maasdriel gedreven inwoners om als reserve stembureauleden te fungeren.

De verkiezingen, die volgen op het kabinet's val, vereisen de inzet van stembureauleden in twee shifts: van 07:00 tot 15:00 uur en van 14:30 tot 21:00 uur. Na 21:00 uur worden de stemmen geteld, een cruciale taak.

MAASDRIEL, 13 september 2023 - De oevers en uiterwaarden langs de prachtige Maas en Waal, parels van onze gemeente, roepen om uw hulp! Op zaterdag 14 oktober 2023 organiseert de gemeente Maasdriel een bijzonder evenement - het Maas- en Waaljutten. Verenigingen worden opgeroepen om samen met hun leden de handen uit de mouwen te steken en onze natuur te beschermen tegen zwerfafval.

MAASDRIEL - De toekomst van Maasdriel staat centraal in een grootschalig bestuurskrachtonderzoek dat onlangs werd afgerond. In opdracht van de gemeenteraad voerden onderzoekers Dirk Louter en Rijnconsult gedegen analyses uit om te bepalen hoe de bestuurskracht van Maasdriel versterkt kan worden voor de komende 12 jaar. Op woensdag 6 september 2023 werd het langverwachte adviesrapport aan de gemeenteraad gepresenteerd.

MAASDRIEL - De Gemeente Maasdriel heeft haar inzet voor milieubewustzijn en duurzaamheid versterkt door de invoering van de geavanceerde Slimme Bandenpomp op de parkeerplaats naast het gemeentehuis. Deze kosteloze voorziening, die wordt aangedreven door zonne-energie, biedt een geavanceerde en milieuvriendelijke oplossing voor het oppompen van autobanden en heeft al aanzienlijk bijgedragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

In 2025 zal alle openbare verlichting in de gemeente Maasdriel bestaan uit energiezuinige ledverlichting. Dit ambitieuze doel maakt deel uit van een actie die de gemeente in 2021 is gestart, met als oogmerk een duurzamer Maasdriel te creëren. Op dit moment heeft de gemeente al aanzienlijke vooruitgang geboekt, aangezien meer dan de helft van de 4700 lichtmasten al is voorzien van ledverlichting.

Nieuwaal Wildbeheer Bommelerwaard loden leiding dorpsbelang Rossum schulden kermis motorrijtuigenbelasting Louis Stranders rechtbank Lareb kademuur Moderna Martinus Nijhoffbrug podcast Prins van Oranjestraat