Op het gebied van veiligheid neemt de gemeente Maasdriel sinds enkele jaren deel aan een Integraal Gemeentelijk Projectteam (IGP). Dit is een samenwerking tussen gemeenten en partners, zoals politie, Sociale Recherche, Werkzaak Rivierenland en Omgevingsdienst Rivierenland. Samen pakken deze partijen alle voorkomende misstanden aan, waaronder fraude. Met succes voor de gemeente Maasdriel. In 2020 voorkwamen de inspanningen van met name Werkzaak Rivierenland dat 126.000 euro onterecht werd uitgekeerd. Daarnaast werd er nog zo’n 7.000 euro teruggevorderd dat onrechtmatig was verkregen.

Vanaf donderdag 29 juli 12:00 uur tot en met zondag 1 augustus is het niet mogelijk om (spoed)aanvragen te doen voor paspoorten en identiteitskaarten. Dit heeft te maken met de landelijke introductie van het nieuwe model van de identiteitskaart op maandag 2 augustus. Het ophalen van eerder aangevraagde paspoorten en identiteitskaarten is wel mogelijk. 

Het definitief ontwerp voor de nieuwe inrichting van het centrumgebied in Kerkdriel is klaar. Het gaat daarbij om het gebied tussen het Mgr. Zwijsenplein en de Teisterbandstraat. Afgelopen maanden werkten we de variant ‘Tussen de kerk en raadhuis’ verder uit. Deze variant werd het meest positief beoordeeld door deelnemers aan het participatietraject.

Uitwerking variant ‘Tussen de kerk en raadhuis’

Deelnemers aan het participatietraject gaven de voorkeur aan de variant ‘Tussen de kerk en raadhuis’. Deze biedt de meeste variatie en flexibiliteit in gebruik. Zo zien velen het parkeren in het centrum, de bereikbaarheid en verbinding met de Teisterbandstraat als pluspunten. Ook waarderen zij de mogelijkheden voor de kermis en de weekmarkt. Daarnaast zijn de deelnemers uit het participatietraject te spreken over het pleintje -met waterelement en groene invulling- bij het oude gemeentehuis.

De gemeente Maasdriel sluit het financiële boekjaar 2020 af met een positief resultaat. Wethouder De Vreede kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar:

“In 2020 bleven we scherp op de uitgaven die we deden. Door verantwoord financieel beleid te voeren is het gelukt met een positief resultaat van 1,25 miljoen euro af te sluiten. Hiermee vullen we de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente, aan.”

Van half mei tot half juli voert installatiebedrijf Modderkolk het jaarlijkse onderhoud aan de rioolgemalen in Maasdriel uit. De gemeente telt in totaal 686 rioolgemalen. Ongeveer 480 gemalen daarvan zijn mini-gemalen, die vaak op particulier grondgebied staan. Bent u eigenaar van grond waar een rioolgemaal op staat? Dan kunt u de komende weken een onderhoudsmonteur van Modderkolk op uw perceel treffen.

MAASDRIEL - Ook dit jaar staan we in verband met het coronavirus vanuit huis stil bij 4 en 5 mei. Op 4 mei leggen de leden van het college afzonderlijk van elkaar bloemstukken bij alle oorlogsmonumenten in Maasdriel. Beelden hiervan kunt u op de avond van 4 mei bekijken via maasdriel.nl. Er zijn in de gemeente geen activiteiten rondom Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Al ruim een jaar beheersen de coronamaatregelen uw en mijn dagelijks leven. Ons geduld werd de voorbije maanden behoorlijk op de proef gesteld. Waarschijnlijk heeft u er dan ook genoeg van. En daar heb ik begrip voor. We snakken allemaal naar versoepeling van de maatregelen. Naar een samenleving waarin we ons weer in alle vrijheid kunnen bewegen.