Om de verkeersveiligheid in de dorpskernen te verbeteren gaat de maximumsnelheid op bijna alle wegen binnen de kernen terug naar 30 kilometer per uur. Naar verwachting start de gemeente Maasdriel halverwege 2022 met de werkzaamheden binnen de bebouwde kom van Ammerzoden en Rossum. Op dit moment haalt RA Infra namens de gemeente op wat de inwoners van Ammerzoden en Rossum vinden van de plannen.

Van zaterdag 20 november t/m dinsdag 23 november vindt er een militaire oefening plaats van de Koninklijke Landmacht, die deels ook wordt uitgevoerd in de gemeente Maasdriel. De militairen voeren te voet en met voertuigen verkenningen uit. Dit levert geen overlast op voor het verkeer.

Per 1 januari 2022 zijn er vier standplaatsen beschikbaar in de gemeente Maasdriel:

  • 1 standplaats in Ammerzoden, locatie De Haar;
  • 2 standplaatsen in Hedel, locatie Kasteellaan;
  • 1 standplaats in Kerkdriel, locatie Mgr. Zwijsenplein.

Afhankelijk van wat u verkoopt en op welke dag is er een plek beschikbaar. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met de gemeente.

Op het gebied van veiligheid neemt de gemeente Maasdriel sinds enkele jaren deel aan een Integraal Gemeentelijk Projectteam (IGP). Dit is een samenwerking tussen gemeenten en partners, zoals politie, Sociale Recherche, Werkzaak Rivierenland en Omgevingsdienst Rivierenland. Samen pakken deze partijen alle voorkomende misstanden aan, waaronder fraude. Met succes voor de gemeente Maasdriel. In 2020 voorkwamen de inspanningen van met name Werkzaak Rivierenland dat 126.000 euro onterecht werd uitgekeerd. Daarnaast werd er nog zo’n 7.000 euro teruggevorderd dat onrechtmatig was verkregen.

Vanaf donderdag 29 juli 12:00 uur tot en met zondag 1 augustus is het niet mogelijk om (spoed)aanvragen te doen voor paspoorten en identiteitskaarten. Dit heeft te maken met de landelijke introductie van het nieuwe model van de identiteitskaart op maandag 2 augustus. Het ophalen van eerder aangevraagde paspoorten en identiteitskaarten is wel mogelijk. 

Het definitief ontwerp voor de nieuwe inrichting van het centrumgebied in Kerkdriel is klaar. Het gaat daarbij om het gebied tussen het Mgr. Zwijsenplein en de Teisterbandstraat. Afgelopen maanden werkten we de variant ‘Tussen de kerk en raadhuis’ verder uit. Deze variant werd het meest positief beoordeeld door deelnemers aan het participatietraject.

Uitwerking variant ‘Tussen de kerk en raadhuis’

Deelnemers aan het participatietraject gaven de voorkeur aan de variant ‘Tussen de kerk en raadhuis’. Deze biedt de meeste variatie en flexibiliteit in gebruik. Zo zien velen het parkeren in het centrum, de bereikbaarheid en verbinding met de Teisterbandstraat als pluspunten. Ook waarderen zij de mogelijkheden voor de kermis en de weekmarkt. Daarnaast zijn de deelnemers uit het participatietraject te spreken over het pleintje -met waterelement en groene invulling- bij het oude gemeentehuis.

De gemeente Maasdriel sluit het financiële boekjaar 2020 af met een positief resultaat. Wethouder De Vreede kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar:

“In 2020 bleven we scherp op de uitgaven die we deden. Door verantwoord financieel beleid te voeren is het gelukt met een positief resultaat van 1,25 miljoen euro af te sluiten. Hiermee vullen we de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente, aan.”

jan 04, 2022

Politie zoekt eigenaar fiets

Gemeente Zaltbommel
ZALTBOMMEL - De fiets op de afbeelding is onder verdachte omstandigheden in Zaltbommel…