Gemeente Maasdriel presenteert gedegen begroting voor 2024

Het college van gemeente Maasdriel biedt de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2024 aan. Met de begroting laat het college zien welke inkomsten en uitgaven zij volgend jaar verwacht. Ook voor 2025 is het resultaat positief. Net als veel andere gemeenten in het land, verwacht gemeente Maasdriel echter tekorten voor 2026 en 2027. Dit komt door teruglopende rijksinkomsten vanaf 2026. Wethouder Financiën De Raaf: “De meerjarenbegroting van Maasdriel laat zien dat we nu slimme keuzes voor de nabije toekomst moeten maken.”

Bezuinigingen Rijk zorgen voor minder inkomsten
Het geld dat gemeenten van het Rijk krijgen om hun wettelijke taken uit te voeren loopt terug. Omdat het grootste deel van de begroting gaat over het uitvoeren van de wettelijke taken, zijn de inkomsten vanuit het Rijk heel belangrijk. De teruglopende inkomsten die ook Maasdriel vanaf 2026 krijgt, zorgen ervoor dat de meerjarenbegroting voor 2026 en 2027 niet sluitend is.

Keuzes maken om financieel fitter te worden
De begroting geeft ook weer hoe Maasdriel invulling gaat geven aan lokale ambities vanuit het bestuursakkoord ‘Samen Doen’. De zorgen om de financiële situatie op langere termijn maken dat daar nu al keuzes in gemaakt moeten worden. Wethouder De Raaf: “De kracht van Maasdriel is om met zo weinig mogelijk inzet van middelen zoveel mogelijk resultaat te behalen. Zo konden we de rijksinkomsten, die vrijwel volledig bedoeld zijn voor de uitvoering van wettelijke taken, afgelopen jaren óók inzetten voor de uitvoering van onze lokale ambities. Die kracht maakt ons ook kwetsbaar met de tegenwind die op komst is. Door samen met de raad slimme keuzes te maken, werken we aan een sterker Maasdriel.”

Waar gaan we mee aan de slag in 2024?
De bereikbaarheid van de gemeente is een van de speerpunten uit het bestuursakkoord om in 2024 mee aan de slag te gaan. Zo voorziet het op te stellen wegenbeleidsplan in een goede doorstroming van het verkeer en worden er stappen gezet in de ontwikkeling van de Zuidelijke Ontsluitingsroute. Ook komt er een snelfietsroute tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch. Daarnaast gaat Maasdriel samen met Zaltbommel inzetten op het verhogen van kwaliteit van de begeleiding van nieuwkomers die verplicht zijn in te burgeren. Bovendien is de behoefte aan woningen ook in Maasdriel groot. Met nieuwe instrumenten als het programma Kansrijk Bouwen en de overgang naar het werken volgens de Omgevingswet, wordt het woningbouwprogramma versneld en verbeterd in 2024.

Vervolg
Op donderdag 2 november 2023 besluit de gemeenteraad over de begroting die nu voorligt.

verkeerscontrole RIVM Heemstraweg-West Velddriel Ketelsteeg zandwinning Waluwe DigiD carbid Spoorwegovergang De Kil botulisme Brakel mondmasker Heeren van Suylichem