Impact van Spreidingswet op Maasdriel en Zaltbommel vanaf 1 februari 2024

MAASDRIEL/ZALTBOMMEL - Op 1 februari 2024 wordt de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, ook bekend als de Spreidingswet, van kracht en dit zal gevolgen hebben voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel.

Voor Maasdriel zijn 154 opvangplekken vastgesteld, waarvan 13 gereserveerd zijn voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's). In Zaltbommel zijn in totaal 179 opvangplekken toegewezen, waarvan 15 voor amv's zijn bestemd.

Deze verdeling is gebaseerd op het inwoneraantal en de sociaaleconomische score van elke gemeente. Gemeenten zullen gezamenlijk beslissen hoe zij hun provinciale opgave gaan invullen, waarbij reeds bestaande opvangplekken van meer dan 100 plekken en langer dan 5 jaar, mits beschikbaar binnen 12 maanden, worden meegerekend.

Belangrijke besluitvorming vindt plaats aan de provinciale regietafels (PRT’s), waar vertegenwoordigers van de gemeenten samenkomen om de opgave te bespreken. De commissarissen van de Koning (CdK’s) coördineren deze gesprekken als Rijksorgaan. Voor 1 november 2024 zal de CdK een verslag aanleveren aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die uiteindelijk het verdeelbesluit vaststelt.

Indien gemeenten niet gezamenlijk de provinciale opgave kunnen invullen, behoudt de staatssecretaris het recht om gemeenten aan te wijzen en te verplichten asielzoekers op te vangen.

Om de inwoners bewust te maken van deze veranderingen en de impact op de lokale gemeenschap, is het belangrijk de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Voor gedetailleerde informatie over de verdeling en financiële regelingen, verwijzen wij naar het overzicht op de officiële bekendmakingen website.

leefgeld Oude rijksweg NPO1 Barbara Visser Weitjesweg Digitaal Corona Certificaat openbare gebouwen Boschstraat woonvisie softdrugs vissen vaarbewijs Made pluktreintrekker mensenhandel