Belastingdienst bevestigt vertrouwen in Maasdriel en Zaltbommel met nieuw convenant

Op maandag 20 november hebben de gemeentesecretarissen van Maasdriel en Zaltbommel een belangrijke stap gezet in de samenwerking met de Belastingdienst door het ondertekenen van het convenant Horizontaal Toezicht. Dit convenant, geldig voor een periode van drie jaar, markeert een strategische samenwerking en bevat concrete afspraken om het vertrouwen tussen de gemeenten en de Belastingdienst te versterken. Het doel is om controles achteraf te minimaliseren en daarmee het risico op correcties of boetes te verminderen.

Het convenant rust op drie pijlers: wederzijds begrip, vertrouwen en transparantie. Gemeenten Maasdriel en Zaltbommel verbinden zich ertoe om tijdig en correct aangifte te doen van omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffing. Bovendien dienen zij helder inzicht te geven in hun fiscale strategie en te demonstreren dat interne beheersing, interne monitoring en externe controle adequaat zijn ingericht. De gemeenten hebben in de afgelopen jaren aan deze voorwaarden voldaan, wat heeft geleid tot de bevestiging van de Belastingdienst dat zij beide gemeenten beschouwen als betrouwbare partners.

De ondertekening van het convenant markeert niet alleen een mijlpaal in de relatie tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en de Belastingdienst, maar onderstreept tevens de inspanningen van beide partijen om op een transparante en verantwoorde manier met fiscale zaken om te gaan. Het vertrouwen dat hieruit spreekt, is iets waar beide gemeenten trots op mogen zijn.

ondermijningsonderzoek code geel Delwijnsekade ommetje De Kil Bastions Hengelsportfederatie Midden-Nederland Stichting Sint Maarten welzijn bommelerwaard LAVG huurwoning Stichting Kunstweek fietsendiefstal tweewieler Bertus de Leeuw