Adviesrapport bestuurskrachtonderzoek Maasdriel uitgebracht aan gemeenteraad

MAASDRIEL - De toekomst van Maasdriel staat centraal in een grootschalig bestuurskrachtonderzoek dat onlangs werd afgerond. In opdracht van de gemeenteraad voerden onderzoekers Dirk Louter en Rijnconsult gedegen analyses uit om te bepalen hoe de bestuurskracht van Maasdriel versterkt kan worden voor de komende 12 jaar. Op woensdag 6 september 2023 werd het langverwachte adviesrapport aan de gemeenteraad gepresenteerd.

De weg naar het adviesrapport

Het bestuurskrachtonderzoek in Maasdriel begon op 30 maart 2023, toen de gemeenteraad de opdracht gaf aan onderzoekers Dirk Louter en Rijnconsult om een diepgaand onderzoek uit te voeren. In de afgelopen maanden hebben de onderzoekers uitgebreide gesprekken gevoerd met belanghebbenden in de gemeenschap en hebben zij uitgebreide documentatie geanalyseerd. Bovendien is er in mei 2023 een uitgebreide enquête onder de inwoners gehouden om hun mening te peilen over de gemeente en om vast te stellen welke taken zij als de belangrijkste beschouwen. Deze enquête kreeg een indrukwekkende respons van maar liefst 815 inwoners, waarvoor de gemeente haar dank uitspreekt.

Belangrijke input van inwoners

De resultaten van de enquête hebben een cruciale rol gespeeld in het bestuurskrachtonderzoek. Ze dienden als waardevolle input voor het adviesrapport dat afgelopen woensdag aan de gemeenteraad werd gepresenteerd. De gemeente nodigt geïnteresseerden uit om het adviesrapport en de resultaten van de enquête in te zien op maasdriel.nl/bestuurskrachtonderzoek.

Toekomstige stappen

Het vervolg van dit belangrijke proces vereist een zorgvuldige afweging. De gemeenteraad zal de komende periode de tijd nemen om het rapport te bestuderen en te beoordelen welke vervolgstappen zij wil nemen. Naar verwachting zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen tijdens een extra raadsvergadering in november.

Dit bestuurskrachtonderzoek markeert een cruciale stap in het waarborgen van een krachtige en duurzame toekomst voor de gemeente Maasdriel, waarin de wensen en behoeften van haar inwoners centraal staan. De gemeente kijkt uit naar een grondige evaluatie en besluitvorming in de komende maanden.

gymzaal De Hooge Wal Crystal meth bedrijventerrein briefstemmen Bussum parkeerautomaat indentiteitskaart Ammerzoden eenzaamheid Amsterdam ruiters Oenselsestraat inbraak incidenten recreatiepark