Raad wil herbenoeming burgemeester van Kooten

De gemeenteraad van Maasdriel heeft burgemeester van Kooten voorgedragen voor een tweede termijn van zes jaar als burgemeester van Maasdriel. Op 21 november 2020 verstrijkt de ambtstermijn van zes jaar van burgemeester Van Kooten. Van Kooten heeft aangegeven zijn ambtstermijn te willen verlengen.

Burgemeester Van Kooten: “Ik dank de gemeenteraad voor het in mij gestelde vertrouwen. De afgelopen zes jaar heb ik mij met hart en ziel ingezet voor de inwoners van de gemeente Maasdriel. Dat hoop ik ook de komende zes jaren onverminderd te mogen doen. Ik ben dankbaar en trots burgemeester van Maasdriel te mogen zijn.”

De voordracht van de gemeenteraad gaat nu naar de commissaris van de Koning in Gelderland. Hij moet op zijn beurt via de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanbeveling doen aan de Kroon.

IBC leger huisvestingsbeleid Well Stationsstraat veegwagen rookvrij kappen zwemmen wildemanweg vaccinatiebewijs gereedschap Piekenwaard Waluwe Sint Andries