Boodschap Burgemeester aan de inwoners van Maasdriel

De zomervakantie loopt op zijn eind. De kinderen gaan inmiddels weer naar school en de dagelijkse rituelen keren langzaam terug. Daarbij speelt het coronavirus nog steeds een bepalende rol.

De strijd tegen het virus gaat een nieuwe fase in. Velen van u leven de basismaatregelen na. Maar helaas zijn er ook mensen die dat in mindere mate of niet meer doen. Terwijl het aantal besmettingen in Nederland stijgt. Dat baart ons zorgen. Want alleen samen kunnen we het coronavirus onder controle krijgen.

Maatregelen

De maatregelen die worden genomen door de Rijksoverheid of de veiligheidsregio zijn soms lastig te begrijpen. Dat snappen we. Het is wel onze taak als gemeente om er op toe te zien dat we met elkaar de maatregelen naleven in Maasdriel. Dat zullen we blijven doen. Daarbij zijn we niet uit op het uitschrijven van boetes, het sluiten van bedrijven of het inperken van uw bewegingsvrijheid. Daarom vraag ik u nadrukkelijk om alert te blijven. Op uzelf en op elkaar. Laten we daarbij accepteren dat niet iedereen hetzelfde denkt over het bestrijden van het virus, maar laten we er wel van uitgaan dat we allemaal het beste met elkaar voor hebben.

Grip op het virus

Het is belangrijk dat we samen grip krijgen op het virus. Daarbij is het cruciaal dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Ook als u thuis bezoek ontvangt, want juist in de thuissituatie blijken veel mensen besmet te raken. Beperk het aantal gasten en geef elkaar de ruimte. Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Laat u zich dan testen en wacht thuis de uitslag af.

U heeft tot nu toe laten zien dat u uitstekend in staat bent om goed voor uzelf en anderen te zorgen. Laten we dat samen volhouden, Maasdrielenaren!

Henny van Kooten
Burgemeester Maasdriel

C.H. van Maanenstraat hoogwater Sint Andries drugspand Wet Damocles kidsswing Hotel Van der Valk Buys Ballot Over de Maas Fietsenstalling incontinentiemateriaal St. Clarastraat verkeersveiligheid Hogeweg Burgemeester Geurts