Tijdige aanpak schuldenproblematiek

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel gaan samen met partners aan de slag om schuldenproblematiek op tijd te signaleren. Dit is afgesproken in het convenant Vroeg Eropaf Bommelerwaard. Op donderdag 3 september ondertekenden wethouder Sørensen en wethouder Bragt namens de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel samen met de signaalpartners het convenant.

Vroeg Eropaf

Samen met lokale woningcorporaties, zorgverzekeraars, Vitens en Belastingsamenwerking Rivierenland bundelen we onze krachten om schuldsituaties bij inwoners tijdig te signaleren en de benodigde hulp aan te kunnen bieden. Vroeg Eropaf reikt verder dan het aanpakken van financiële problemen. Om een structurele oplossing voor iemands problemen te vinden is het belangrijk om ook de oorzaak van de financiële problemen te achterhalen en aan te pakken.

Zelfredzaamheid

Het steeds vroeger en preciezer ingrijpen zorgt ervoor dat steeds minder mensen langdurige schulden opbouwen, dat schuldeisers op tijd hun geld ontvangen en dat er minder maatschappelijke middelen aan de hulpverlening besteed hoeven te worden. De aanpak draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners. Het vermindert het aantal te verstrekken uitkeringen en het voorkomt de doorstroom naar meer complexe zorg.

Partners

Het convenant is ondertekend door de gemeente Maasdriel, gemeente Zaltbommel, Woonlinie, De Kernen, Woningstichting Maasdriel, CZ, VGZ, Menzis, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid, Vitens en Belastingsamenwerking Rivierenland.

android motorboten opruimactie Dick van Tussenbroekhof AED Nonnenstraat winkels wetsvoorstel Sprang-Capelle Essentaksterfte steenfabriek buitengebied quarantaine Burgwal helmplicht