Gemeente Maasdriel kapt 375 zieke essen

In de gemeente Maasdriel zal op 5 oktober gestart worden met het kappen van een groot aantal bomen, waaronder 375 essen. Deze bomen zijn ziek en kunnen niet meer genezen. Hierdoor kunnen ze gevaarlijk worden voor voorbijgangers. De werkzaamheden duren ongeveer zes weken en vinden vooral plaats in Hedel en Ammerzoden. 

Nieuwe aanplant

Het kappen zorgt voor een flinke kaalslag. Maar voor elke es die verdwijnt, wordt een nieuwe boom geplant. Om de biodiversiteit te versterken planten we verschillende soorten bomen, zoals de linde, esdoorn, els en beuk. Het is de bedoeling dat alle bomen voor 31 maart 2021 geplant worden.

Essentaksterfte

In heel Nederland lijden essen aan de essentaksterfte. Dit is een ziekte, veroorzaakt door een agressieve schimmel. De schimmel beschadigd het blad en groeit vervolgens door naar de bast van de boom. De ziekte is helaas niet te bestrijden. Daarom moeten we de aangetaste bomen die een risico leveren langs paden en wegen kappen.

Boomveiligheidscontrole

Maasdriel beheert ruim 16.500 bomen langs wegen binnen en buiten de bebouwde kom. Hiervan bestaat 20% uit essen. Uit de meest recente boomveiligheidscontrole is gebleken dat veel van de essen aangetast zijn door de ziekte.

Onderzoek en vergunning

We hebben onderzoek gedaan naar alle essen in Maasdriel. Daarbij is bijvoorbeeld  gekeken of er vogels of andere dieren in de bomen en daaromheen leven. Ook onderzochten we of er extra voorzorgsmaatregelen moeten worden uitgevoerd en of de Wet natuurbescherming niet wordt overtreden. De Omgevingsdienst Rivierenland heeft vervolgens de kapvergunning verleend. De vergunning heeft ter inzage gelegen, hierop zijn geen bezwaren binnengekomen.

Werkzaamheden

BTL voert de werkzaamheden voor ons uit. In de eerste drie weken worden bomen gekapt met behulp van een mobiele kraan. In de vierde week wordt ook de telekraan of verreiker ingezet. Die wordt gebruikt voor  bomen die moeilijk bereikbaar zijn en we in de eerste drie weken niet hebben gekapt. Nadat alle bomen zijn gekapt, worden in de laatste twee weken de achtergebleven boomresten verwijderd.

hond bloembollen De la Reystraat Janssen de Jong Projectontwikkeling Rabo SmartBuilds Dwarsstraat Ministerie van Volksgezondheid Paterstraat Ontmoetingstuin Ammerzoden Rotterdamse Bol inbeslagname verkeerscampagne snelweg De Waluwe staatsbosbeheer