Start werkzaamheden 30km zone Alem en Heerewaarden

Om de verkeersveiligheid in de dorpskernen te verbeteren brengt de gemeente Maasdriel de maximumsnelheid op bijna alle wegen binnen de kernen terug naar 30 kilometer per uur. Half februari start de gemeente met de wegwerkzaamheden in Alem. Medio maart is het de beurt aan Heerewaarden.

Brief aan inwoners

De aannemer die het werk uitvoert informeert voordat de werkzaamheden beginnen alle inwoners van Alem en Heerewaarden via een brief. In de brief staan de datum, locatie, mogelijke omleidingsroutes en de contactpersoon voor vragen en opmerkingen. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden in de zomer van 2021 gereed zijn. 

Het ontwerp

Als u op de naam van het dorp klikt, ziet u de link van het ontwerp van de snelheidsremmende maatregelen in Alem en Heerewaarden. het onderliggende Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vindt u ook op de website van de gemeente Maasdriel.

Kaapeind Terugroepactie vuurwerkbom Toepadweg Zandmeren alcohol asbestcement Ingenieursbureau Antea MTD Landschapsarchitecten mensensmokkel Zandstraat Martinus Nijhoffbrug Parkeerterrein De Omhoeken Gerrit Verkuil muziektent