Gemeente Maasdriel sluit boekjaar 2020 positief af

De gemeente Maasdriel sluit het financiële boekjaar 2020 af met een positief resultaat. Wethouder De Vreede kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar:

“In 2020 bleven we scherp op de uitgaven die we deden. Door verantwoord financieel beleid te voeren is het gelukt met een positief resultaat van 1,25 miljoen euro af te sluiten. Hiermee vullen we de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente, aan.”

Conform de doelen uit de begroting 2020 heeft Maasdriel plannen gerealiseerd die bijdragen aan de realisatie van het bestuursakkoord ‘Samen werken aan een krachtig Maasdriel’. Hierbij is veel ingezet op woningbouw, zorg en welzijn, (vrijetijds)economie, leefbaarheid en dienstverlening. De constatering is dat Maasdriel goed op weg is om de doelen uit het bestuursakkoord te realiseren.

Enkele hoogtepunten

In alle kernen zijn mijlpalen bereikt afgelopen jaar. Zo is er inmiddels in elke kern een dorpsraad actief, is dorpshuis Ons Huis in Well gerenoveerd, gaat de nieuwe kantine van HRC’14 ook fungeren als dorpshuis voor Hurwenen, hebben we eigen boa’s in dienst genomen en is er gestart met de aanleg van de F2 snelfietsroute van Zaltbommel naar Den Bosch.

Daarnaast is er voortgang geboekt op thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst van de gemeente, zoals de energietransitie, de benodigde woningbouw in verschillende kernen en meer aandacht voor recreatie onderwijs en zorg dichtbij onze inwoners. We hebben het Plan van Aanpak Sociaal Domein uitgewerkt en zijn begonnen met de uitvoering van de acties. Door onze aanpak huisvesting arbeidsmigranten in 2020 hebben we de huisvesters en arbeidsmigranten in onze gemeente beter in beeld en kunnen we hier waar nodig op handhaven.

Toekomst

Het college legt ieder jaar verantwoording af met het jaarverslag en de jaarrekening. Wethouder De Vreede: “We kunnen met trots zeggen dat de gemeente Maasdriel een financieel gezonde gemeente is. Het is goed om terug te kijken op onze inspanningen en resultaten in 2020, maar ook om ons te beseffen dat de coronacrisis heeft geleid tot een verschuiving van onze blik op de huidige maatschappij en de gevolgen daarvan voor onze inzet in 2021 en daarna.” De gemeenteraad spreekt op donderdag 8 juli over de jaarstukken 2020.

sabotage inwoners avondklok dorpshuis brug PostNL preventie veegwagen hennep omgevingsvisie zelfstandige Benelux-politieverdrag Roland Gieles Oss lasercontrole