Ontwerp voor nieuwe inrichting centrumgebied Kerkdriel gereed

Het definitief ontwerp voor de nieuwe inrichting van het centrumgebied in Kerkdriel is klaar. Het gaat daarbij om het gebied tussen het Mgr. Zwijsenplein en de Teisterbandstraat. Afgelopen maanden werkten we de variant ‘Tussen de kerk en raadhuis’ verder uit. Deze variant werd het meest positief beoordeeld door deelnemers aan het participatietraject.

Uitwerking variant ‘Tussen de kerk en raadhuis’

Deelnemers aan het participatietraject gaven de voorkeur aan de variant ‘Tussen de kerk en raadhuis’. Deze biedt de meeste variatie en flexibiliteit in gebruik. Zo zien velen het parkeren in het centrum, de bereikbaarheid en verbinding met de Teisterbandstraat als pluspunten. Ook waarderen zij de mogelijkheden voor de kermis en de weekmarkt. Daarnaast zijn de deelnemers uit het participatietraject te spreken over het pleintje -met waterelement en groene invulling- bij het oude gemeentehuis.

centrum kerkdriel

Verrijking voorkeursvariant

Het enthousiasme over de herinrichting van het centrumgebied overheerst. Deelnemers droegen na de keuze van de variant nog wat aanscherpingen aan. Deze konden we bijna allemaal doorvoeren. Zo is de inrichting van de ruimte geoptimaliseerd, zijn er meer parkeerplaatsen beschikbaar dan in de gekozen variant en voerden we gesprekken met de kermisexploitant, marktmeester en organisatoren van bijvoorbeeld de carnavalstent. Naar aanleiding daarvan kozen we ervoor om bijvoorbeeld lichtmasten te plaatsen, die met evenementen te demonteren zijn. Hoewel het aantal parkeerplaatsen in het definitief ontwerp minder is dan in de huidige situatie, voldoet het nog steeds aan de parkeernorm.

In het definitief ontwerp is de kerktuin van de Protestantse Kerk niet meegenomen. Na veelvuldig overleg met de kerk, besloot het kerkbestuur om de tuin in de huidige vorm te behouden.

Participatie centraal tijdens hele traject

Vanaf vorig voorjaar voerden we diverse gesprekken met betrokkenen. Daarnaast ontvingen alle inwoners van Kerkdriel in juni 2020 een ansichtkaart, waarop zij hun wensen en ideeën konden aangeven. Op basis van die input en na gesprekken met specialisten, inwoners en de klankbordgroep, zijn er drie varianten ontworpen voor de inrichting van het gebied. Ook hierop mocht eenieder reageren. De variant ‘Tussen de kerk en raadhuis’ kreeg de meeste stemmen.

Planning

Het participatieproces kostte vanwege de coronapandemie meer tijd. Op dit moment start de technische uitwerking van het ontwerp en het opstellen van het bestek. Aan het einde van dit jaar kan de aanbesteding naar verwachting de deur uit.

Lees meer over het project Centrumgebied Kerkdriel.

gemeentepenning feestdagen rommelmarkt samenwerking Bastions bedreiging Wethouder Posthouwer coronatest tuinbouwbedrijf De Kil De Haar danscentrum Rosmalen Toepadweg belastingontduiking woningoverval