Samenwerking leidt tot succesvolle aanpak fraude

Op het gebied van veiligheid neemt de gemeente Maasdriel sinds enkele jaren deel aan een Integraal Gemeentelijk Projectteam (IGP). Dit is een samenwerking tussen gemeenten en partners, zoals politie, Sociale Recherche, Werkzaak Rivierenland en Omgevingsdienst Rivierenland. Samen pakken deze partijen alle voorkomende misstanden aan, waaronder fraude. Met succes voor de gemeente Maasdriel. In 2020 voorkwamen de inspanningen van met name Werkzaak Rivierenland dat 126.000 euro onterecht werd uitgekeerd. Daarnaast werd er nog zo’n 7.000 euro teruggevorderd dat onrechtmatig was verkregen.

Fraude over gemeentegrenzen

Burgemeester Van Kooten is tevreden over de samenwerking: “Het doel van de samenwerking is onacceptabel gedrag in de maatschappij aanpakken. Uitkerings- en woonfraude zijn daar voorbeelden van. Dat soort fraude beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen. Daarom ben ik blij dat we de handen ineen slaan met zichtbaar resultaat. Mijn complimenten voor het goede werk van onze partners in het IGP. Het geld kan nu besteed worden aan mensen die daar echt recht op hebben.”

Signalerende werking

Naast het bestrijden van crimineel gedrag heeft het samenwerkingsverband ook een signalerende werking. Als er bij een controle bijvoorbeeld kinderen in een schrijnende situatie worden aangetroffen, is het mogelijk om snel te schakelen met de benodigde instanties, zodat de juiste zorg kan worden geboden.

Toekomst

De gemeente Maasdriel blijft het Integraal Gemeentelijk Projectteam ook in de toekomst inzetten om fraude aan te pakken.

Wethouder Willem Posthouwer aardgas Langdijkstraat testbewijs DigiD deRing toeslagenaffaire wildplasser perenboom Albert Heijn Ballemanseweg Waal Parkeerterrein De Omhoeken veerpont column