Voorbereidende werkzaamheden verlenging Maas-Waalweg

De gemeente start binnenkort met het verlengen van de De Maas-Waalweg tussen Wellseind en Delwijnen. Tot en met vrijdag 29 oktober vinden hiervoor voorbereidende werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden leiden mogelijk tot lichte geluids- en verkeershinder.

Voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden zijn nodig om ruimte te creëren voor de aanleg van de nieuwe weg. Deze werkzaamheden bestaan uit het verleggen van kabels en leidingen en het verwijderen van een aantal noodzakelijke bomen. Het gaat hierbij om bomen aan de Molenachterdijk, de weg over de Ezelaar en op de kruising Delwijnsestraat en Maas-Waalweg. Voor deze bomen hebben we een vergunning aangevraagd bij de Provincie Gelderland, volgens de Wet Natuurbescherming (de Boswet). Om dit te compenseren worden weer nieuwe bomen aangeplant langs de nieuwe weg.

Verbeteren leefbaarheid en veiligheid vanwege doortrekken Maas-Waalweg

Met het doortrekken van de Maas-Waalweg tot aan de Molenachterdijk (N832) komt een route beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer in de omgeving van Nederhemert, Kerkwijk en Well. Dit komt de leefbaarheid van de dorpen Wellseind en Delwijnen ten goede. Verder vergroot het de veiligheid van het fietsverkeer (vooral schooljeugd), doordat er minder verkeer over de huidige (dijk)routes rijdt. In combinatie met de Achterdijk die opnieuw is ingericht, ontstaat voor het zuidwestelijke deel van de Bommelerwaard een goede ontsluitingsweg van en naar de A2.

Routekeuze

Ingenieursbureau Antea heeft onderzoek gedaan naar hoe de Maas-Waalweg het best verlengd kan worden. Hier kwamen verschillende varianten uit. Op 18 april 2013 stelden de gemeenteraden van gemeente Maasdriel en Zaltbommel de zogenaamde zuidelijke variant vast. Deze heeft minder bochten en is korter dan de noordelijke variant en is daardoor verkeerskundig aantrekkelijker. Daarnaast loopt de zuidelijke variant over minder verschillende percelen, waardoor de weg beter in de omgeving past.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de voorbereidende werkzaamheden of de doortrekking van de Maas-Waalweg? Dan kunt u contact opnemen met de Gemeente Maasdriel via 14 0418.

Haary Booshof ZBM00-H-1554 moord defensie zienswijze diesel tweedekamer tennisvereniging Hogewaard woonboot onderwijs noodopvang bladblazer Geersteeg leefbaarheidsagenda