Een boodschap van burgemeester Van Kooten

Vorige week was er een persconferentie waarin extra coronamaatregelen aangekondigd werden met ingang van 6 november. Dat blijkt nodig om de snelle verspreiding van het virus tegen te gaan. Helaas, zeg ik u. Want samen met u had ik de hoop dat we het virus inmiddels voor een groot deel achter ons konden laten.

We gaan weer mondkapjes dragen, moeten vaker een coronatoegangsbewijs laten zien en krijgen het dringende advies om meer thuis te werken. Bij velen van u zakt de moed in de schoenen. Daar heb ik begrip voor. Toch vraag ik u, beste Maasdrielenaren, houd u aan de maatregelen en probeer de dringende adviezen zo goed mogelijk op te volgen. Zo houden we samen de zorg toegankelijk voor iedereen en roepen we het virus gezamenlijk een halt toe.

Samen. Gevaccineerd of niet gevaccineerd. Ik maak, als burgemeester van iedere Maasdrielenaar, geen verschil. En ik vraag u om dat ook niet te doen. Heb respect voor elkaar, ook als de ander een andere keuze maakt. Het virus wordt niet gestopt door verharde discussies en verwijten over en weer. Alleen met ons gedrag kunnen wij de verspreiding van het virus afremmen.

Aan mij als burgemeester wordt gevraagd strenger toe te zien op het naleven van de maatregelen. De afgelopen twintig maanden liet u zien goed met de regels om te kunnen gaan. Waarschuwingen en boetes waren niet of nauwelijks nodig. Ik doe een beroep op u om dat vol te houden. Voor uzelf en uw naasten, maar ook voor de ondernemers, verenigingen en anderen die vanuit de overheid strenge regels opgelegd kregen waar zij uitvoering aan moeten geven.

Steun elkaar, zoals wij dat in Maasdriel gewend zijn te doen. Dan komen we, samen, ook door deze fase heen.

ondernemer Rusland De Poorterij methamfetamine Oss ZBM00-H-1554 woonlinie nachtregister illegaal vuurwerk gemeentepenning hondenbelasting dronken Bergsche Maasdijk hypotheek verkiezing