Inclusiever onderwijs krijgt handen en voeten in Zaltbommel

Kentalis Compas College biedt nu in Sint Michielsgestel speciaal onderwijs aan jongeren die doof of slechthorend zijn in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. De leerlingen volgen straks onderwijs in een nieuw gebouw op de onderwijs campus, waarbij nauw samengewerkt wordt met de scholen van De Brug en het Cambium College.

De gemeente Zaltbommel heeft hiervoor op 2 december een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee is een historische stap gezet naar inclusief onderwijs voor jongeren met een gehoorbeperking. Onderwijswethouder Adrie Bragt: “Kentalis is van harte welkom in Zaltbommel. Willen is kunnen. Het blijkt maar weer, dan gaat het gewoon lukken.” Samen met Praktijkonderwijs De Brug, Cambium College en Koninklijke Kentalis willen we zo passend onderwijs concreet vormgeven en groeien naar inclusiever onderwijs. Zo worden de kansen van leerlingen met een gehoorbeperking vergroot zowel in het vervolgonderwijs als op de arbeidsmarkt.

Plan van aanpak

De drie scholen stellen samen een plan van aanpak op voor de komende twee jaar. Het is de bedoeling dat in augustus 2022 de Kentalis-leerlingen starten in Zaltbommel.

Kennis inbrengen, overbrengen en gebruiken

Ook medewerkers van de betrokken scholen profiteren van de samenwerking. Docenten kunnen meer gebruikmaken van de specifieke kennis van Kentalis. Medewerkers van Kentalis kunnen zich volledig richten op het overbrengen van de specifieke expertise over deze leerlingen. Zo realiseren zij gezamenlijk een passend onderwijsaanbod voor de doelgroepen van de verschillende scholen.

cocaine Langdijkstraat burgerking CDA Maasdriel Rotterdamse Bol heerewaarden basisbeurs column mountainbike SGP-raadslid asfalteringswerkzaamheden handgranaat appertementencomplex Nesdwaarden Tijingenplas