Woensdag 11 augustus oefent Waterschap Rivierenland het sluiten van vier coupures in de Binnenstad van Zaltbommel. Bij hoogwater op de Waal sluit het waterschap deze ‘gaten’ in de kademuur, zodat het gebied erachter veilig is voor het rivierwater. Deze oefening stond al gepland en staat dus los van het hoogwater in juli.

In het kader van training voor militairen van de Koninklijke Luchtmacht, vindt er vanaf 16 augustus 10.00 tot 20 augustus 15.00 een oefening plaats in de gemeente Zaltbommel. Op een aantal locaties bestaat de oefening uit een nabootsing waarbij voertuigen die zich op de grond bevinden zogenaamd worden gegrepen door helikopters.

Het afgelopen seizoen heb ik mijn nieuwe Bommelse fiets (mijn oude is gestolen; in onze gemeente nota bene) gebruikt om verder kennis te maken met mensen in de Bommelerwaard. Corona stelde zoals bekend een aantal beperkingen, maar dat hinderde niet om op pad te gaan. Naast bedrijfsbezoeken heb ik elke kern meerdere keren bezocht. Steeds weer met een vertegenwoordiging van meestal de dorpsraad of een bekende inwoner een ronde gedaan.

Samen met een vertegenwoordiging van inwoners, tuinders en vervoerders hebben de gemeente Zaltbommel en het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) een ontwerp met verkeersmaatregelen uitgewerkt. Doel van dit plan is om ongewenst vrachtwagenverkeer uit de woonomgeving in Kerkwijk en Bruchem te verminderen. De borden met de nieuwe route voor het vrachtwagenverkeer worden op dit moment geplaatst.

Tijdens de raadsvergadering van 8 juli ontving SGP-raadslid Arie Duijzer uit handen van burgemeester Van Maaren de gemeentepenning van de gemeente Zaltbommel. Duijzer ontving de erepenning vanwege zijn 25 jarig jubileum als lid van de gemeenteraad. Burgemeester van Maaren gaf aan dat op de penning de Latijnse spreuk ora et labora is gegraveerd.

Afgelopen maanden hebben in totaal zes kunstenaars, zeven ontwerpen en kunstwerken ingediend voor het project Kunst in de Gemeente – Zaltbommel met als thema Hugo de Groot. Inwoners van de gemeente kunnen nu online stemmen op hun favoriet. Deze verkiezing vindt plaats van 3 t/m 25 juli 2021. De ontwerpen van de kunstenaars worden in deze periode tentoongesteld in de Sint Maartenskerk in Zaltbommel.

De gemeente Zaltbommel gaat op verschillende manieren nog beter aangeven wat een hondenuitlaatplek is, wat daar wel en niet mag en waar deze te vinden zijn. Zo komen straks in de verschillende kernen bordjes te staan die aangeven dat het om een hondenuitlaatplek gaat. Daarnaast vindt u op de pagina Honden(poep)beleid en hondenuitlaatplekken per kern een kaart waar de hondenuitlaatplekken op staan.

Onder het motto van ‘Iedereen doet mee, iedereen wint, duurzaam Zaltbommel’ kunt u vanaf 1 januari 2022 luiers en incontinentiemateriaal weggooien in speciale ondergrondse containers. Samen met Avri is de gemeente Zaltbommel nu bezig met alle voorbereidingen.