Boekbinderij van Hees heeft de All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2023 in de gemeente Zaltbommel gewonnen! Deze prijs is een erkenning voor werkgevers in Rivierenland die zich inzetten voor een meer inclusieve arbeidsmarkt, die kansen bieden aan werknemers met een arbeidsbeperking en hen ondersteunen in hun ontwikkeling. Hierdoor kan iedereen op eigen wijze bijdragen aan de organisatie en volwaardig deelnemen aan de samenleving. Boekbinderij van Hees en alle winnaars in Rivierenland, van harte gefeliciteerd!

ZALTBOMMEL - Wethouder Willem Posthouwer heeft de gemeenteraad geïnformeerd dat hij zijn functie als wethouder van de gemeente Zaltbommel per 1 oktober zal neerleggen. Dit besluit heeft hij genomen vanwege gezondheidsredenen, die een grotere mate van rust en aandacht vereisen dan zijn huidige functie toelaat.

"Na een mooie zomer is het fijn om te zien dat alles weer draait in onze gemeente. Onze kinderen gaan weer naar school. Ze kunnen zich verder ontwikkelen, nieuwe kennis opdoen en hun vrienden en vriendinnen weer zien. Goed om te zien hoe zij vol verwachting, en soms met frisse tegenzin, het nieuwe schooljaar tegemoet gaan.

ZALTBOMMEL - In Zaltbommel hebben zich recentelijk twee ernstige incidenten voorgedaan waarbij een onbekende dader met opzet heeft geprobeerd om de plaatselijke politie te hinderen. Het politiekorps doet een dringend beroep op het publiek om te assisteren bij de identificatie van de verdachte. Bewakingsbeelden van de verdachte zijn beschikbaar voor het publiek.

De noodopvanglocatie aan de Veilingweg in Zaltbommel is vanaf maandag 3 april geopend. Op deze tijdelijke opvanglocatie worden alleen Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Er is plaats voor maximaal 104 mensen. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste mensen aankomen op de locatie en om wat voor samenstelling het gaat. De noodopvanglocatie blijft twee jaar geopend.

Burgemeester van Maaren: ‘Gemeente Zaltbommel is van harte bereid om mensen op te vangen. We hebben gezorgd voor een veilige, rustige en menswaardige noodopvanglocatie. Op deze manier leveren we onze bijdrage aan de humanitaire opgave die er ligt.’

ZALTBOMMEL - Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft via de Veiligheidsregio’s gemeenten verzocht om de opvang in de bestaande crisisnoodopvanglocaties te verlengen. De oorspronkelijke sluitdatum van de tijdelijke crisisnoodopvanglocatie was eind december 2022. Het verzoek is gedaan, omdat er op dit moment nog steeds te weinig opvanglocaties voor vluchtelingen zijn. Burgemeester van Maaren van gemeente Zaltbommel heeft daarom besloten om de crisisnoodopvang in Sporthal De Ring te verlengen tot medio 2023.

Gemeente Zaltbommel is eigenaar van het perceel waar voormalig sporthal De Ring en zwembad Akwamarijn zijn gevestigd. Dit gebied (een gedeelte van het perceel ZBM00-H-1554) bevindt zich aan de Thorbeckestraat in Zaltbommel. De gemeente is van plan om hier woningbouw mogelijk te maken en de grond bouwrijp te verkopen aan een projectontwikkelaar. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich vanaf nu tot 14 december inschrijven voor de selectieprocedure.

ZALTBOMMEL - De politie heeft deze fiets onder verdachte omstandigheden aangetroffen in Zaltbommel. In de politiesystemen is geen aangifte gevonden. Herken jij deze fiets? Neem dan contact met de politie op via het algemene politienummer 0900-8844. Je kunt de politie ook een privé bericht sturen op de sociale media-kanalen onder vermelding van registratienummer: 2022512953

 

Van 10 tot en met 14 oktober 2022 vindt er een militaire oefening plaats in de gemeente Zaltbommel. Het Ministerie van Defensie voert deze oefening uit. De oefening wordt gehouden in het kader van opleiding en training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. Ook heeft het geen invloed op de verkeerssituatie.

ZALTBOMMEL - Vanaf maandag 3 oktober komen de controleurs van Legitiem B.V. bij u langs om te kijken of u honden heeft en of deze bij ons geregistreerd staan. Wilt u uw hond aan- of afmelden? Vul het aangifteformulier digitaal in of stuur het per post naar de gemeente Zaltbommel toe. Dit formulier en meer informatie leest u op de pagina Hondenbelasting.

Steeds meer mensen kiezen voor een elektrische auto. De gemeente breidt daarom het aantal openbare laadpalen uit. Goed gebruik van laadpalen is belangrijk om het laden van elektrische auto’s voor iedereen mogelijk te maken. Soms gebeurt het dat auto’s die al opgeladen zijn, daarna nog met de laadpaal verbonden zijn. Hierdoor kunnen bestuurders van andere elektrische auto’s niet laden.

Gemeente Zaltbommel heeft Sporthal de Ring in Zaltbommel beschikbaar gesteld als crisisnoodopvanglocatie voor asielzoekers. De gemeente stelt deze locatie beschikbaar vanaf maandag 18 juli tot uiterlijk 1 oktober 2022. In de sporthal kunnen maximaal 65 asielzoekers opgevangen worden.

Rivierfront Kerkdriel BV staatsbosbeheer DPD FIOD Boekbinderij van Hees tuinafval PD-unit cafetaria hennepknipperij koekoekstraat beroving kernatlassen NPO1 camper De Kernen