“Geen gebrek aan leden”, zo zei mij onlangs een bestuurslid van een vereniging. "Dat is mooi", was mijn reactie. Toen kwam er een hele grote ‘maar’ … “Wij hebben veel toeschouwers en weinig deelnemers”, verzuchtte ze. Misschien denkt u: "Wat sombert die man". "Waarom moet hij ons via een column de les lezen. Bemoei je met je eigen zaak", zo denkt u wellicht. Punt gemaakt, want er is zeker een groep die zich inzet (ingezet heeft) voor - in de breedste zin van het woord - onze samenleving en ik ken niet iedereen zijn of haar omstandigheden en afwegingen. Er kunnen zeker argumenten zijn, waarom er niet voor een actieve rol gekozen kan worden.

Woensdag 11 augustus oefent Waterschap Rivierenland het sluiten van vier coupures in de Binnenstad van Zaltbommel. Bij hoogwater op de Waal sluit het waterschap deze ‘gaten’ in de kademuur, zodat het gebied erachter veilig is voor het rivierwater. Deze oefening stond al gepland en staat dus los van het hoogwater in juli.

In het kader van training voor militairen van de Koninklijke Luchtmacht, vindt er vanaf 16 augustus 10.00 tot 20 augustus 15.00 een oefening plaats in de gemeente Zaltbommel. Op een aantal locaties bestaat de oefening uit een nabootsing waarbij voertuigen die zich op de grond bevinden zogenaamd worden gegrepen door helikopters.

Het afgelopen seizoen heb ik mijn nieuwe Bommelse fiets (mijn oude is gestolen; in onze gemeente nota bene) gebruikt om verder kennis te maken met mensen in de Bommelerwaard. Corona stelde zoals bekend een aantal beperkingen, maar dat hinderde niet om op pad te gaan. Naast bedrijfsbezoeken heb ik elke kern meerdere keren bezocht. Steeds weer met een vertegenwoordiging van meestal de dorpsraad of een bekende inwoner een ronde gedaan.

Samen met een vertegenwoordiging van inwoners, tuinders en vervoerders hebben de gemeente Zaltbommel en het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) een ontwerp met verkeersmaatregelen uitgewerkt. Doel van dit plan is om ongewenst vrachtwagenverkeer uit de woonomgeving in Kerkwijk en Bruchem te verminderen. De borden met de nieuwe route voor het vrachtwagenverkeer worden op dit moment geplaatst.

jan 04, 2022

Politie zoekt eigenaar fiets

Gemeente Zaltbommel
ZALTBOMMEL - De fiets op de afbeelding is onder verdachte omstandigheden in Zaltbommel…