Op donderdag 18 april vond een grootschalige integrale veiligheidscontrole plaats. Deze controle draagt bij aan het vergroten van veiligheid en het voorkomen van criminele activiteiten. Politie, Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI), Belastingdienst, Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), gemeente Zaltbommel, sociale recherche, Werkzaak Rivierenland, Liander en douane werkten bij deze controle samen.

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft het onderwerp van de beveiliging van de woning van de burgemeester ter discussie gesteld, zo blijkt uit een brief die 6 februari 2024 is vrijgegeven. Het presidium heeft om aandacht voor dit onderwerp verzocht, wat heeft geresulteerd in de publicatie van deze brief.

In een brief aan de leden van de raad heeft burgemeester Pieter van Maaren van Zaltbommel zijn excuses aangeboden voor een onbedoelde overtreding van de monumentenregelgeving. Het betreft een kwestie met betrekking tot de recente wijzigingen aan de ramen van zijn woning, een 20e-eeuws onderdeel van het Rijksmonument.

Op dinsdagavond 30 januari 2024 wordt een informatieve inloopavond gehouden over het veelbelovende project Flexwoningen De Tol. Dit wordt gezamenlijk georganiseerd door de gemeente Zaltbommel, Bazalt Wonen en Rabo SmartBuilds. De inloopavond vindt plaats in wijkontmoetingscentrum De Grote Aak, gelegen aan Johan van Oldenbarneveldtstraat 2 in Zaltbommel, en duurt van 17:30 uur tot 20:30 uur.

Op verschillende locaties binnen de gemeente Zaltbommel wordt momenteel hard gewerkt aan verbeteringen aan de infrastructuur. Deze maand staan de Thorbeckestraat in Zaltbommel en de Steenweg in Bruchem centraal in de werkzaamheden.

Boekbinderij van Hees heeft de All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2023 in de gemeente Zaltbommel gewonnen! Deze prijs is een erkenning voor werkgevers in Rivierenland die zich inzetten voor een meer inclusieve arbeidsmarkt, die kansen bieden aan werknemers met een arbeidsbeperking en hen ondersteunen in hun ontwikkeling. Hierdoor kan iedereen op eigen wijze bijdragen aan de organisatie en volwaardig deelnemen aan de samenleving. Boekbinderij van Hees en alle winnaars in Rivierenland, van harte gefeliciteerd!

ZALTBOMMEL - Wethouder Willem Posthouwer heeft de gemeenteraad geïnformeerd dat hij zijn functie als wethouder van de gemeente Zaltbommel per 1 oktober zal neerleggen. Dit besluit heeft hij genomen vanwege gezondheidsredenen, die een grotere mate van rust en aandacht vereisen dan zijn huidige functie toelaat.

"Na een mooie zomer is het fijn om te zien dat alles weer draait in onze gemeente. Onze kinderen gaan weer naar school. Ze kunnen zich verder ontwikkelen, nieuwe kennis opdoen en hun vrienden en vriendinnen weer zien. Goed om te zien hoe zij vol verwachting, en soms met frisse tegenzin, het nieuwe schooljaar tegemoet gaan.

ZALTBOMMEL - In Zaltbommel hebben zich recentelijk twee ernstige incidenten voorgedaan waarbij een onbekende dader met opzet heeft geprobeerd om de plaatselijke politie te hinderen. Het politiekorps doet een dringend beroep op het publiek om te assisteren bij de identificatie van de verdachte. Bewakingsbeelden van de verdachte zijn beschikbaar voor het publiek.

De noodopvanglocatie aan de Veilingweg in Zaltbommel is vanaf maandag 3 april geopend. Op deze tijdelijke opvanglocatie worden alleen Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Er is plaats voor maximaal 104 mensen. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste mensen aankomen op de locatie en om wat voor samenstelling het gaat. De noodopvanglocatie blijft twee jaar geopend.

Burgemeester van Maaren: ‘Gemeente Zaltbommel is van harte bereid om mensen op te vangen. We hebben gezorgd voor een veilige, rustige en menswaardige noodopvanglocatie. Op deze manier leveren we onze bijdrage aan de humanitaire opgave die er ligt.’

ZALTBOMMEL - Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft via de Veiligheidsregio’s gemeenten verzocht om de opvang in de bestaande crisisnoodopvanglocaties te verlengen. De oorspronkelijke sluitdatum van de tijdelijke crisisnoodopvanglocatie was eind december 2022. Het verzoek is gedaan, omdat er op dit moment nog steeds te weinig opvanglocaties voor vluchtelingen zijn. Burgemeester van Maaren van gemeente Zaltbommel heeft daarom besloten om de crisisnoodopvang in Sporthal De Ring te verlengen tot medio 2023.

Gemeente Zaltbommel is eigenaar van het perceel waar voormalig sporthal De Ring en zwembad Akwamarijn zijn gevestigd. Dit gebied (een gedeelte van het perceel ZBM00-H-1554) bevindt zich aan de Thorbeckestraat in Zaltbommel. De gemeente is van plan om hier woningbouw mogelijk te maken en de grond bouwrijp te verkopen aan een projectontwikkelaar. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich vanaf nu tot 14 december inschrijven voor de selectieprocedure.

ZALTBOMMEL - De politie heeft deze fiets onder verdachte omstandigheden aangetroffen in Zaltbommel. In de politiesystemen is geen aangifte gevonden. Herken jij deze fiets? Neem dan contact met de politie op via het algemene politienummer 0900-8844. Je kunt de politie ook een privé bericht sturen op de sociale media-kanalen onder vermelding van registratienummer: 2022512953

 

Bommelerwaard DNA Sint Annatroonstraat vaccin F16 Wethouder Peter de Vries VWS bijeenkomst Piekenwaard Kazemat Paterstraat geweld neergetoken winter camerabeelden