Werkzaamheden in Thorbeckestraat Zaltbommel en Steenweg Bruchem: Verkeershinder, maar met een doel

Op verschillende locaties binnen de gemeente Zaltbommel wordt momenteel hard gewerkt aan verbeteringen aan de infrastructuur. Deze maand staan de Thorbeckestraat in Zaltbommel en de Steenweg in Bruchem centraal in de werkzaamheden.

Thorbeckestraat in Zaltbommel: Tijdelijke Afsluiting voor Kabels en Leidingen

Vanaf woensdag 17 januari tot en met woensdag 31 januari zal de Thorbeckestraat in Zaltbommel in beide richtingen volledig afgesloten zijn voor al het verkeer, inclusief fietsers en voetgangers. De afsluiting is noodzakelijk omdat onze aannemer bezig is met het aanleggen van kabels en leidingen, als onderdeel van de voorbereiding op het project voor de herinrichting van de Steenweg.

Steenweg in Bruchem: Voorbereidingen voor Snelle Fietsroute

Van maandag 22 januari tot en met woensdag 24 januari, tussen 09:00 uur en 15:00 uur, zal de Steenweg in Bruchem, gelegen tussen de Krangstraat en Kolkweg, in beide richtingen volledig afgesloten zijn voor al het verkeer, inclusief voetgangers en fietsers. Deze afsluiting is nodig voor de werkzaamheden ter voorbereiding op de aanleg van de Snelle Fietsroute tussen het station Zaltbommel en het station Den Bosch.

In het kader van de fietsroute zullen langs de Steenweg enkele bomen worden verwijderd om plaats te maken voor het nieuwe fietspad. Als compensatie voor het verlies aan groen worden elders nieuwe bomen geplant, waaronder bij de toekomstige flexwoningen bij De Tol in Bruchem.

Duidelijke omleidingsroutes met borden zullen op beide locaties worden geplaatst om verkeershinder tot een minimum te beperken. Wij vragen inwoners en bezoekers van Zaltbommel en Bruchem om begrip en medewerking gedurende deze periode van bouwwerkzaamheden.

samenleving eindexamens Kruidenaan burgemeester De Vergt Doet Maas-Waalweg station Den Bosch A2 Lage Rooijen B.V. Oude rijksweg prinsjesdag dating Rob Roemers ick van Wijk 112 Bussum