Burgemeester Zaltbommel betreurt onbedoelde overtreding monumentenregelgeving

In een brief aan de leden van de raad heeft burgemeester Pieter van Maaren van Zaltbommel zijn excuses aangeboden voor een onbedoelde overtreding van de monumentenregelgeving. Het betreft een kwestie met betrekking tot de recente wijzigingen aan de ramen van zijn woning, een 20e-eeuws onderdeel van het Rijksmonument.

De burgemeester erkent dat hij, conform wet- en regelgeving, vooraf advies en toestemming had moeten vragen voor de wijzigingen. Dit besef kwam medio september 2023 na een melding van de toezichthoudende instantie. Van Maaren benadrukt dat hij zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid om zaken volgens de geldende voorschriften uit te voeren en betreurt dat dit in dit geval niet is gebeurd.

Hoewel het niet mogelijk is om de aanpassingen ongedaan te maken, streeft de burgemeester ernaar om samen te werken met de relevante instanties om alsnog een vergunning te verkrijgen. Hij prijst de oplettendheid van de handhavers en belooft transparantie over het verdere verloop van de procedure.

"Ik zal de media informeren over deze kwestie en mogelijkerwijs zal er berichtgeving plaatsvinden," aldus Van Maaren. Hij verzekert de raadsleden dat zij op de hoogte zullen worden gehouden van de voortgang.

kunstwerk Fordgarage statiegeld Bertus de Leeuw Gemeente Maasdriel oorlogsgebied schietpartij hardloper Vuurwerkvrije zones Stichting Insert Ouwelsestraat Booster FIOD dating archeologisch onderzoek