Gemeenteraad van Zaltbommel onderzoekt beveiligingskwestie rond woning burgemeester

De gemeenteraad van Zaltbommel heeft het onderwerp van de beveiliging van de woning van de burgemeester ter discussie gesteld, zo blijkt uit een brief die 6 februari 2024 is vrijgegeven. Het presidium heeft om aandacht voor dit onderwerp verzocht, wat heeft geresulteerd in de publicatie van deze brief.

Het betreffende dossier, met zaaknummer 884001, gaat terug naar het jaar 2020, toen het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een advies uitbracht over de benodigde veiligheidsmaatregelen voor de woning van de burgemeester. Op basis van dit advies besloot het college op 3 maart 2020 een bedrag van €40.000 beschikbaar te stellen voor de beveiliging. Dit besluit werd vervolgens bekrachtigd door de raad in de Burap 2020.

In 2021 werd in de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers echter een limitatief bedrag van €2.400 opgenomen voor de beveiliging van woningen van politieke ambtsdragers. Dit leidde tot een heroverweging van de eerder uitgevoerde maatregelen.

Het college nam daarbij in overweging dat het limitatieve bedrag uit de regeling zou worden aangepast, zoals aangekondigd in een kamerbrief van de minister van 14 maart 2023 over Voortgang Maatregelen Weerbaar Bestuur (kenmerk 2023-0000238747). Hierin werd aangekondigd dat de regeling zou worden aangepast en dat de vergoeding van kosten zou worden gebaseerd op onafhankelijk advies, vergelijkbaar met de handelwijze van het college in 2020.

Op basis van deze overwegingen concludeert het college dat de destijds gemaakte kosten voor de beveiliging van de woning van de burgemeester rechtmatig zijn. Hiermee beschouwt het college dit dossier als definitief afgewikkeld.

gemeente Altena fietser FIOD scooter VOA woonadres coa vernieling tomatensaus woonvisie stoeptegels trailer Minister Schreinemacher Arnhem Lith