Tuinbouw Bommelerwaard werkt aan schoon water

Het gezamenlijke tuinbouwriool in de Bommelerwaard is een feit. In dit aparte rioolstelsel met een eigen zuiveringsinstallatie wordt afvalwater van de glastuinbouw in de Bommelerwaard ingezameld en afgevoerd. In de zuiveringsinstallatie wordt het water vervolgens gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Dit maakt het oppervlaktewater in de Bommelerwaard significant schoner. Inmiddels hebben we al 25.000 kubieke meter water afgevoerd en gezuiverd.

Unieke samenwerking

Met dit project werkten de gemeente Zaltbommel en Waterschap Rivierenland samen met tuinders en drinkwaterbedrijf Dunea aan schoon water. Een dergelijke samenwerking van zo’n 50 tuinbouwondernemers en overheid is uniek in Nederland. Want daar waar glastuinders elders in het land de inmiddels verplichte zuivering van het afvalwater op het eigen bedrijf moeten regelen, hebben partijen in de Bommelerwaard de krachten gebundeld.

35 kilometer rioolleiding

Ruim 250 hectare aan glastuinbouw voert nu het afvalwater uit de kassen af via 54 pompen en 35 kilometer rioolleiding. Dit water gaat naar een speciale filterinstallatie, die Waterschap Rivierenland bouwde bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Zaltbommel. Het gezuiverde water gaat vanuit Zaltbommel naar de Waal. De Afgedamde Maas, waar drinkwaterbedrijf Dunea water vandaan haalt om voor 1.4 miljoen mensen in het westelijk deel van Zuid-Holland drinkwater van te maken, wordt niet meer met dit afvalwater belast.

Samen voor schoon water

Elke tuinder in Nederland is verplicht om afvalwater zelf te zuiveren. Schoon water in sloten en vaarten is van belang voor de natuur, landbouw, gezondheid en de drinkwaterwinning. Daarom trokken het waterschap, Dunea, het Glastuinbouwpact en Glastuinbouw Nederland samen op met de tuinders en de gemeente Zaltbommel. Daarnaast is schoon water één van de doelstellingen van het herstructureringsproject voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard. Dit voert het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) uit. Met deze samenwerking lopen de tuinders voor op de doelstelling in de sector om in 2027 emissieloos te zijn. Wethouder Bragt: “Deze collectieve tuinbouwriolering voor bedrijfsafvalwater in de Bommelerwaard geeft een enorme impuls aan de leefomgeving en de kwaliteit van het oppervlaktewater.”

Financiering project

De gemeente en het waterschap investeerden in het project en legden het systeem aan, maar de tuinders betalen het project uiteindelijk zelf. Vanwege de bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit en drinkwaterveiligheid werd het project mede gefinancierd door de provincie Gelderland, Dunea en de Europese Unie. De Europese Unie stelde een subsidie beschikbaar van 1,7 miljoen, op het totaal van ruim 5 miljoen die de leiding en zuivering heeft gekost.

code geel Katarijnehof claxon den bol Maasdrielenaren etos kenteken Woerden ripdeal Rijksoverheid Uden LTO Noord Cali sms sleutelbeheerder