Tijdelijke ondersteuning vaste woonlasten verhoogd

Sommige inwoners van Zaltbommel hebben door corona (tijdelijk) minder inkomsten. Ondertussen lopen de vaste lasten voor hun woning zoals huur, hypotheekrente en gas, licht en water wel door. De TONK-regeling: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, kan daarbij uitkomst bieden. Het beschikbare bedrag is sinds kort verdubbeld.

Het kabinet heeft de landelijk beschikbare € 130 miljoen voor de TONK-regeling verdubbeld naar € 260 miljoen. Dankzij de verruiming van het budget besloot het college van Zaltbommel om de maximale tegemoetkoming van de TONK te verhogen van € 1.000,- naar € 2.000,-.  Wethouder Adrie Bragt: “Ik hoop echt dat iedereen die er recht op heeft er ook daadwerkelijk gebruik van zal maken.”

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u te maken heeft met een inkomensterugval als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw privé woonlasten. Het gaat dan om de huur of de hypotheekrente en de kosten van elektriciteit, gas en water. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Voor wie is de TONK?

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor huishoudens:

  • die door de huidige maatregelen als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen
  • die daardoor hun woonlasten niet meer kunnen voldoen, en
  • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden

Meer weten over de TONK?

Kijk voor meer informatie over de TONK op de pagina Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

Ambachtsweg Parallelweg Oenselsestraat MG Schmidthof Wellseind overval geluidsoverlast asbestcement vaarroutes openbare verlichting sigaretten Neswaarden riolering nieuwbouw Driebergen