Werk aan binnengracht Zandstraat

ZALTBOMMEL - De binnengracht bij de Gamersche Poort wordt aangepakt. We willen hiermee een belangrijk stuk van de historische binnengracht, de verbinding met de omgeving en de doorstroming herstellen. Het werk duurt van half juni tot eind juli.

Ecosysteem herstellen

De Binnengracht is een essentieel onderdeel van de Stadswallen en het ecosysteem. Alleen is er op dit moment niet echt sprake van een ‘binnengracht’. Het water is namelijk in de loop van de vorige eeuw dichtgeslibd. Een deel van de gracht, de groenstrook achter het lage muurtje aan de Zandstraat, is in de jaren ’50 van de vorige eeuw zelfs gedempt en gebruikt als stortplaats. Dit gedeelte gaan we nu aanpakken.

Werkzaamheden

Als eerste zet de gemeente Zaltbomel het terrein af. Er komen rijplaten en de bomen worden beschermd. Daarna wordt het opschot (Wilgen, Populieren en Elzen) verwijderd dat in de gracht staat. Blom Ecologie begeleidt en adviseert de gemeente Zaltbommel over de bescherming van de aanwezige flora en fauna. Daarna kan het gedeelte gesaneerd worden. Dat betekent dat er tot 2 á 3 meter grond afgegraven en afgevoerd wordt. Omdat de gemeente wilt zorgen dat de profielen van de gracht intact blijven tijdens het werk is er archeologische begeleiding tijdens de sanering. Daarna komt er een kleilaag van één meter in. Hier mee dichten we de bodem van de gracht goed af en blijft het water in de gracht staan. De verbinding met het water wordt onder de kabels, leidingen en riolering van de binnenstad heen gelegd. Daarna kan het water weer mooi doorstromen. De gemeente beperkt de sanering tot het deel waar het water doorheen stroomt. De eikenlaan op de wal blijft staan.

Straten afgesloten tijdens het werk

Het verkeer voor de Zandstraat heeft geen hinder van deze werkzaamheden. Het werkverkeer maakt gebruik van de toegang tot de Stadswallen vanaf de Steenweg. De wandelpaden naar de Stadswallen vanaf de Zandstraat kunnen door het werk tijdelijk niet worden gebruikt. Het gehele terrein van de sanering wordt afgesloten.

zwerfafval rommelmarkt Waalwijk Empel bladkorven Wethouder van leeuwen hoogwater Hanna Verboom achtervolging Molenachterdijk Drielse kermis speeltuin gemeenteraadsverkiezingen leefgeld gymzaal De Hooge Wal