Deal voor duurzaamheid land- en tuinbouwsector (LTO Noord)

Gemeente Zaltbommel sloot op 23 juni de 'Deal voor Duurzaamheid' met de land- en tuinbouwsector (exclusief glastuinbouw), vertegenwoordigd door LTO Noord. Hierin spreken de partijen af wat de gezamenlijke doelstellingen zijn en hoe zij deze stapsgewijs bereiken.

De Deal is een intentieovereenkomst voor beide partijen. Zij zetten zich samen in op de verduurzaming van de land- en tuinbouwsector.

Duurzaam Zaltbommel

Deze samenwerkingsovereenkomst moet bijdragen aan een duurzaam Zaltbommel en is in eerste instantie vooral gericht op de energietransitie.

Wethouder Posthouwer: “Met de ondertekening van de deal door het college onderstrepen we dat we samen aan de lat staan. De landbouw neemt maar een klein deel voor zijn rekening als het gaat om het energieverbruik binnen onze gemeente. Maar de landbouw kan een grote bijdrage leveren aan de energietransitie. Denk hierbij aan zonnepanelen op daken en (kleine) windturbines. Het doel is een land- en tuinbouwsector (exclusief glastuinbouw) die op energie gebied CO2 neutraal is en haar eigen opwek realiseert:4.000 ton CO2/jr reductie en daarmee in 2040 CO2 neutraal.”

Partijen spraken af elkaar te betrekken bij het maken van keuzes en gebruik te maken van elkaars kennis.

Verdere samenwerking in land- en tuinbouw op gebied van duurzaamheid

De glastuinbouwondernemers in de Bommelerwaard werken al een aantal jaren gericht aan de verduurzaming van de sector. Met de glastuinbouwsector is in 2019 al een Deal voor Duurzaamheid getekend. Zo werken de gemeente en de glastuinbouwsector samen om te kijken naar de mogelijkheden voor aardwarmte voor zowel de kassen als de woningen.

Burgemeester Van Maaren Ridderstraat Monseigneur Zwijsenplein Teisterbandstraat ongeluk politiehelikopter kerstboodschap Arnhem Krangstraat windstoten handelsregister koophuis korfbalveld Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten station