Definitief stedenbouwkundig ontwerp Buitenstad Zaltbommel goedgekeurd

Voor de ontwikkeling van de Buitenstad, de voormalige buitendijkse scheepswerf in Zaltbommel, is op 10 juni  een belangrijk besluit genomen. De gemeenteraad keurde unaniem het definitief stedenbouwkundig ontwerp Buitenstad goed.

"Wethouder Willem Posthouwer: “Ik ben blij dat de hele raad akkoord heeft gegeven voor dit mooie plan. Een belangrijke stap richting de realisatie van 330 nieuwe woningen in Zaltbommel.”

Dertig betaalbare woningen

Met de goedkeuring van het stedenbouwkundig ontwerp heeft de raad tevens ingestemd met de realisatie van dertig betaalbare woningen in de Buitenstad.

Een woonlaag minder

Het gebouw op de landtong, het dichtst gelegen bij de oude stadskern van Zaltbommel, wordt een woonlaag minder hoog dan in de eerdere plannen. Terwijl voor enkele onderdelen van de oude scheepswerf, de kraanbaan en de hellingbaan, de procedure wordt gestart tot gemeentelijk monument.

Vervolg

Nu wordt gestart met de procedure voor het bestemmingsplan Buitenstad. De gemeenteraad zal hierover aan het einde van dit jaar besluiten.

preventie coronavirus taakstraf A59 stadswallen koopkracht Emmen Hoenzadriel bevrijdingsdag station centrum opiumwet Waluwe ick van Wijk Oranjebolwerk