Nieuwe route vrachtverkeer Kerkwijk en Bruchem in gebruik

Samen met een vertegenwoordiging van inwoners, tuinders en vervoerders hebben de gemeente Zaltbommel en het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) een ontwerp met verkeersmaatregelen uitgewerkt. Doel van dit plan is om ongewenst vrachtwagenverkeer uit de woonomgeving in Kerkwijk en Bruchem te verminderen. De borden met de nieuwe route voor het vrachtwagenverkeer worden op dit moment geplaatst.

Van onveilige situaties naar een veilige voorkeursroute

Dagelijks rijden er veel vrachtwagens door de bewoonde gebieden in Kerkwijk en Bruchem naar de bloemenkassen. De route gaat langs een basisschool en voetbalclub. Deze situatie is zeer onveilig voor schoolgaande kinderen en inwoners. De nieuwe voorkeursroute zorgt voor nieuwe maatregelen waardoor de verkeerveiligheid wordt verbeterd. Daarnaast voorkomen we hiermee onnodige overlast in de woonomgeving van Kerkwijk en Bruchum.

Nieuwe route voor vrachtwagens

De nieuwe verkeersmaatregelen gaan deze week in en bestaan uit verbodsborden voor vrachtwagens in de kernen, wegversmallingen met drempels en een andere route voor vrachtverkeer (verduidelijkt door routeborden). Daarnaast zullen de tuinders en vervoerders hun chauffeurs informeren over de juiste route. De vervoerders accepteren dat ze soms dan om moeten rijden naar hun bestemming. De voorkeursroute voor vrachtverkeer gaat via de Viaductweg. Deze week worden de verkeersborden geplaatst. De wegversmallingen en routeborden op de provinciale (N-)wegen volgen na de zomer. Het vrachtwagenverkeer van en naar tuinbouwbedrijven is niet meer welkom in de kernen van Bruchem en Kerkwijk

Leefbaarheid

Het PHTB zet zich in om een duurzame inpassing van de tuinbouw in de Bommelerwaard te realiseren. Toekomstperspectief voor tuinders, landschap en leefbaarheid staan daarbij centraal. Aan elk van deze pijlers zijn uitvoeringsprogramma’s en projecten gekoppeld. Op het gebied van leefbaarheid zijn in de Bommelerwaard de afgelopen jaren al diverse verkeersprojecten uitgevoerd. Denk daarbij aan het verbreden van wegen, het aanleggen van (snelheid remmende) versmallingen en drempels en de aanleg van ‘vrij liggende’ fietspaden langs drukke wegen.

schietpartij pluktreintrekker testbewijs PostNL Woerden station Den Bosch plunderingen bekeuring controle glastuinbouw VMBO bomen kappen bloembollen Stichting Viruswaarheid.nl co2