Waterschap Rivierenland oefent ‘gaten dichten’ in kademuur Zaltbommel

Woensdag 11 augustus oefent Waterschap Rivierenland het sluiten van vier coupures in de Binnenstad van Zaltbommel. Bij hoogwater op de Waal sluit het waterschap deze ‘gaten’ in de kademuur, zodat het gebied erachter veilig is voor het rivierwater. Deze oefening stond al gepland en staat dus los van het hoogwater in juli.

Het gaat op 11 augustus om de vier coupures aan de Steenweg ter hoogte van brasserie ‘t Zusje en supermarkt Albert Heijn. De coupures worden tussen 8.00 uur en 15.00 uur om de beurt gesloten en weer geopend. De weg wordt niet afgesloten en de supermarkt blijft bereikbaar.

Aluminium schotten

Tijdens de oefening wordt gekeken of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking met de gemeente verloopt en met de aannemer die de plaatsing van het materiaal verzorgt.

Beperkte verkeershinder

Verkeer hoeft niet om te rijden. Het waterschap doet er alles aan om de verkeershinder zo kort mogelijk te laten duren. Gemeente Zaltbommel treft de benodigde verkeersmaatregelen.

Coupures

Coupures zijn doorgangen voor verkeer en voetgangers in waterkeringen, zoals dijken en kades. Om goed voorbereid te zijn op hoogwatersituaties oefent het waterschap jaarlijks de sluiting van een aantal van de in totaal 52 coupures in het rivierengebied. Iedere coupure komt eens in de vijf jaar aan de beurt.

A59 handhaving ANPR ’t Aailand knikmops paspoort Zaltbommel Dirk Louter camping tomatensaus bouwrijp Ad Melkert rotonde De Lucht Westlanderstraat