Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen in gemeente Zaltbommel

Oekraïense vluchtelingen die in de gemeente Zaltbommel verblijven kunnen op korte termijn een aanvraag voor leefgeld doen. De gemeente stuurde 28 april een brief aan alle Oekraïense vluchtelingen die staan ingeschreven bij de gemeente. In de brief staat informatie over het leefgeld en hoe zij dit kunnen aanvragen. Gemeente Zaltbommel volgt hierbij de landelijke regeling leefgeld van Rijksoverheid.

Wat is het leefgeld?

Het leefgeld is een maandelijks bedrag voor eten en kleding. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het verblijf en de grootte van de gezinssamenstelling. Elke volwassene die aan de voorwaarden voldoet, kan leefgeld aanvragen. Ook voor kinderen kan leefgeld aangevraagd worden.

Voorwaarden voor leefgeld

Om in aanmerking te komen voor leefgeld, moet de aanvrager aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

De aanvrager:

  • verblijft in de gemeente Zaltbommel
  • is vanwege de oorlog gevlucht uit Oekraïne
  • is ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente en heeft een Burgerservicenummer (BSN)
  • heeft een identiteitsbewijs
  • heeft een IBAN-bankrekening
  • heeft geen betaald werk, gezinsleden die geen betaald werk hebben ontvangen wel leefgeld

De gemeente verzoekt de aanvragers zo snel mogelijk een IBAN-rekening te openen, mits ze die nog niet hebben.

Wanneer ontvangen de vluchtelingen het leefgeld?

Oekraïense vluchtelingen ontvangen binnen twee weken een uitnodigingsbrief met een aanmeldformulier voor het leefgeld. Zij worden dan uitgenodigd op het gemeentekantoor voor een gesprek met een medewerker van de gemeente om het leefgeld aan te vragen.
Daarna bekijkt de gemeente of de persoon recht heeft op leefgeld. De persoon krijgt binnen vier weken een bericht via e-mail. Als de persoon aan de voorwaarden voldoet, wordt het leefgeld zo snel mogelijk uitgekeerd.

Heeft u een Oekraïense vluchteling in huis en heeft hij/zij geen brief ontvangen?

Neem dan contact op met burgerzaken van de gemeente. U kunt hiervoor bellen naar 14 0418 en vragen naar mevrouw van Gendt.

snelheidsovertreding Sint Andries eindexamens basisisscholen sleutels handsfree oplichting Zoetermeer Uden Bee Deal Bommelerwaard Utrechteweg Piaggio maximumsnelheid datalek Zaaiwaard