Gemeente Maasdriel ruimt graven in Hedel

De gemeente Maasdriel zal op maandag 5 oktober 2020 beginnen we met het ruimen van graven op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkstraat in Hedel. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Tijdens de werkzaamheden schermen we de begraafplaats af en is deze gesloten.

Waarom ruimen we graven?

De begraafplaats in Hedel wordt steeds voller. We ruimen graven om in de toekomst voldoende ruimte te hebben om te begraven.

Welke graven worden geruimd?

We ruimen algemene graven en particuliere graven. Van de algemene graven die geruimd worden is de graftermijn verlopen. Bij de particuliere graven is afstand gedaan door de rechthebbende. Het ruimen van de graven staat los van het huidige onderzoek naar rechthebbenden.

Onderzoek naar rechthebbenden

Het is belangrijk dat de gemeente weet wie de contactpersoon (of rechthebbende) van elk graf is. Dit voor een aantal graven niet bekend. We gaan op zoek naar deze contactpersonen. In Hedel is dit onderzoek dat een jaar loopt gestart in september. Meldt zich in dat jaar geen contactpersoon? Dan vervallen de graven aan de gemeente. Wij beslissen vervolgens wat er met het graf gebeurt. In sommige gevallen betekent dit dat graven geruimd worden om plaats te maken op de begraafplaats.

Begraafplaats toekomstbestendig maken

De ruimwerkzaamheden zijn onderdeel van een plan voor de begraafplaats dat in december 2019 is goedgekeurd door de gemeenteraad. In dit plan staat beschreven hoe we de begraafplaats toekomstbestendig gaan maken. Het hoofdpad wordt geasfalteerd, we zijn bezig met de vergunning voor een urnentuin en we maken een nieuw plan voor het groen op de begraafplaats. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners uit Hedel.

scooter kerstboodschap Minister Dijkgraaf erepenning Kasteelplein Europees Medicijnagentschap (EMA) Hilversum Regionale Energiestrategie tekenbeet getuigen gezocht vernielingen buurtteam Zaltbommel Gruttostraat QR-code methamfetamine