Burgemeester sluit pand aan de Voorstraat in Hedel

Op donderdag 15 oktober is op last van burgemeester Van Kooten een woning gesloten op grond van de Opiumwet. De woning aan de Voorstraat in Hedel is voor 3 maanden gesloten.

Aan de Voorstraat in Hedel is een hennepkwekerij in aanbouw met bijbehorende materialen aangetroffen. Gezien de ernst van voorgenoemde feiten heeft burgemeester Van Kooten, conform de Beleidsregel Bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet, gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om de woning te sluiten.

Meld Misdaad Anoniem

De aanwezigheid en het verhandelen van drugs levert ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid en verstoort het woon- en leefklimaat van inwoners. De sluiting moet een duidelijk signaal zijn richting de samenleving dat er in de gemeente Maasdriel geen plaats is voor dit soort criminele activiteiten. Voor de betreffende locatie zijn drie meldingen gedaan via Meld Misdaad Anoniem. Burgemeester Van Kooten roept inwoners op om verdachte situaties te blijven melden via Meld Misdaad Anoniem. Zo werken we samen aan een veilig Maasdriel.

hondenbezitters zwembad Dorpsraad Dongen herbenoeming snelheidsovertreding Minister Schreinemacher vluchtelingen aangehouden Maartenskerk Toenwachterstraat Stichting Viruswaarheid.nl zwemmersjeuk Kerkwijk MFC de Steen