Onderzoek naar ontwikkelmogelijkheden De Woerd in Hedel

De gemeente Maasdriel gaat samen met JCVANKESSEL Ontwikkeling en Janssen de Jong Projectontwikkeling de mogelijkheden voor een ontwikkeling op locatie De Woerd in Hedel onderzoeken. Dinsdag 20 april zetten de betrokken partijen daarvoor de handtekening onder een startovereenkomst. Onderdeel van het onderzoek is de haalbaarheid van woningbouw, een gezamenlijke nieuwbouwaccommodatie voor de drie basisscholen in Hedel en de vestiging van andere maatschappelijke functies op deze locatie. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek vindt besluitvorming over een mogelijk vervolg plaats. 

JCVANKESSEL Ontwikkeling en Janssen de Jong Projectontwikkeling zijn eigenaar van locatie De Woerd, de agrarische gronden tussen de Koningin Wilhelminastraat en de Burgemeester C. van de Werkenstraat. Zij willen op deze plek woningen bouwen. De gemeente Maasdriel ziet graag een uitgebreidere ontwikkeling op deze locatie ontstaan. De gemeente verleent daarom alleen medewerking als er naast huizen ook maatschappelijke functies gerealiseerd worden op locatie De Woerd, waaronder scholen, buitenschoolse opvang, een gymzaal, een dorpshuis en een huisartsenpost inclusief apotheek. 

Haalbaarheidsonderzoek

De gemeente en de ontwikkelende partijen starten een haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van woningbouw en maatschappelijke voorzieningen op locatie De Woerd. Ook de vrijkomende locaties van de basisscholen, de gymzaal en het dorpshuis zijn onderdeel van het onderzoek. Zowel de planologische als de financiële haalbaarheid, de mogelijkheden en de belemmeringen worden in beeld gebracht. De onderzoeksresultaten vormen de basis voor een besluit over de mogelijke ontwikkeling.

Kwaliteitsimpuls 

Wethouder Peter de Vries kijkt uit naar de resultaten van het onderzoek: “We grijpen deze gelegenheid aan om alle mogelijkheden voor Hedel op het gebied van woningbouw in beeld te brengen. Dat combineren we met het verkennen van de optie om één toekomstbestendige locatie voor de drie basisscholen in Hedel te realiseren. Die opdracht gaf het college in 2019. De huidige schoolgebouwen zijn op den duur afgeschreven. Daarom is het goed om de mogelijkheden voor één splinternieuwe, duurzame locatie mee te nemen in het onderzoek. Als de schoollocaties dan daadwerkelijk vrijkomen, biedt dat een prachtige kans om woningen voor verschillende doelgroepen op unieke locaties in Hedel te bouwen. Kortom, een ontwikkeling waarbij alle locaties uit het onderzoek betrokken worden, zou een enorme kwaliteitsimpuls betekenen voor het dorp Hedel.”

windstoten lachgas station Bern Jan van Steenbergenstraat Woerden zwemwater Den Bosch douane Oranjebolwerk roetfiler witwassen NVWA-IOD Biodiversiteit paspoort