Van juli tot en met oktober 2021 onderhoudswerkzaamheden Brug Hedel

Maandag 5 juli 2021 start aannemer GSB in opdracht van Rijkswaterstaat met onderhoudswerkzaamheden aan Brug Hedel. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot en met eind oktober 2021.

De boog- en liggerbrug over de Maas stamt uit 1938 en wordt intensief gebruikt. Daarom is er periodiek onderhoud nodig. Zo herstellen we de aanrijdschade aan de stalen boogconstructie en krijgt de brug een nieuwe verflaag. In juli en augustus verwijderen we tijdelijk de lichtmasten om en om, waarna we deze in een speciale hal opnieuw conserveren (verven). Op deze manier is er altijd voldoende verlichting op de brug aanwezig.

Meteen na de vakantie krijgen de fietspaden een nieuwe slijtlaag en nieuwe markering. Ten slotte vervangen we de voegovergangen en krijgt de rijbaan een nieuwe asfaltlaag.

Toegankelijkheid brug

GSB plant de werkzaamheden qua tijd en werklocaties zó, dat de hinder tot een minimum beperkt blijft. Door zoveel mogelijk werk vanaf het fietspad uit te voeren, kan de rijbaan tijdens een groot deel van de stremming openblijven. Aannemer GSB zorgt ervoor dat altijd 1 van de 2 fietspaden over de brug openblijft.

Om en om sluiten we de fietspaden af gedurende de periode van de uitvoering. Van 5 tot en met 16 juli is het oostelijke fietspad dicht. Er is een omleiding voor fietsers en voetgangers naar de juiste zijde. Om de voegovergangen en het asfalt te vervangen, de aanrijdschade te repareren en een deel van de conserveringswerkzaamheden uit te voeren, moet de rijbaan van de brug tijdelijk worden afgesloten. De exacte data voor deze afsluiting zijn nog niet bekend.

Onderhoud vaarwegen in Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt in ons land continu aan een goede bereikbaarheid over water. Ook in Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Gelderland. We beheren en onderhouden de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en tientallen bruggen, sluizen en stuwen. Dat is nodig voor een vlotte, veilige doorstroming en de leefbaarheid van de omgeving. Hinder als gevolg van incidenten en storingen van objecten kan niet altijd worden voorkomen.

Bron: Rijkswaterstaat

 

rijplaten Hogebankweg Parallelweg rommelmarkt Reuvers Ontwikkeling & Bouw bekeuring deRing zwemwater recreatiegebied vuurwerkoverlast zwemmen auto mondkapje mondkapjes Zaltbommel