Voorbereidingen voor aanleg Hedelse deel snelfietspad Zaltbommel-Den Bosch

Om een stap verder te komen in de aanleg van de snelle fietsroute tussen Zaltbommel en Den Bosch worden nieuwe fietspaden aangelegd en bestaande fietspaden breder gemaakt. Ook het fietspad aan de Oude Rijksweg in Hedel wordt verbreed tot gemiddeld vier meter. Dat gebeurt naar verwachting volgend jaar. De snelle fietsroute zorgt ervoor dat fietsers sneller en veiliger kunnen fietsen tussen Zaltbommel en Den Bosch en is een aantrekkelijk alternatief voor automobilisten die nu de A2 gebruiken. Daarnaast is het een grote verbetering voor fietsers die al fietsen tussen beide steden.

Hoe komt de snelle fietsroute eruit te zien?

De snelle fietsroute krijgt brede fietspaden in een rode kleur. Fietsstraten, waarop de auto te gast is, zijn ook onderdeel van de nieuwe route. Bovendien krijgen fietsers voorrang bij kruisingen met rustige wegen en rotondes in de bebouwde kom.

Kappen en herplanten van een deel van de bomen

Om de verbreding van het fietspad aan de Oude Rijksweg in Hedel mogelijk te maken, is het nodig om een aantal bomen langs het bestaande fietspad te kappen. Op 6 februari 2023 is hiervoor een kapvergunning aangevraagd bij Omgevingsdienst Rivierenland. Binnen acht weken volgt er een uitspraak. Na publicatie van de uitspraak is de vergunning voor iedereen in te zien en is het zes weken mogelijk om daar bezwaar op te maken. Als de vergunning verleend is en de bomen gekapt worden, gaat de gemeente hetzelfde aantal bomen herplanten. Dit zal zoveel mogelijk in de omgeving van het snelfietspad worden gedaan. Het verplanten van de bomen is gezien de omvang en de overlevingskans van de bomen geen goede optie.

Meer maatregelen om doorstroom A2 tussen Deil en Vught te verbeteren

De snelle fietsroute tussen Zaltbommel en Den Bosch is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de doorstroom op de A2 tussen Deil en Vught te verbeteren. Om te zorgen dat het verkeer makkelijker kan doorrijden en het veilig blijft op dat deel van de A2, is een pakket van meer dan 20 maatregelen ontwikkeld voor de auto, de fiets en het openbaar vervoer. Komende jaren worden die maatregelen gerealiseerd. Meer informatie daarover vindt u op www.mirta2deilvught.nl.

N832 Haaften De Kil Sprang-Capelle Minister Slob noodopvang 112bommelerwaard blauwauwalg ZOR Tussen de kerk en raadhuis APK lantaarnpaal co2 burgernet auto