Maasdriel besluit over behoud MFC De Kreek en zwembad

Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het principebesluit tot verkoop van MFC De Kreek en het zwembad aan EuroParcs B.V. Met dit voorstel wordt het zwembad en het multifunctioneel centrum behouden voor de Maasdrielse gemeenschap. In aanloop naar de raadsvergadering op 24 februari sprak de commissie Samenleving & Financiën afgelopen dinsdag 1 februari over het voorstel.

Aanleiding 

Sinds 2013 is de gemeente Maasdriel eigenaar van MFC De Kreek en het zwembad. In 2019 besloot de gemeenteraad om de overeenkomst met uitbater Optisport Maasdriel B.V. te verlengen tot en met 2024. De gemeente is daarom verplicht het zwembad in het multifunctioneel centrum open te houden tot eind 2024. Dat is een steeds grotere uitdaging. Het zwembad is namelijk al 48 jaar oud en begint langzaam tekenen van ouderdom te vertonen. Het benodigde extra onderhoud dat volgt uit de driemaandelijkse controles kost de gemeente veel geld.

Toekomst zwembad

De gemeenteraad gaf in 2019 aan een zwembad voor Maasdriel te willen behouden. Het college deelt die wens. Het past immers bij de uitstraling van een gemeente die inzet op recreatie en toerisme. EuroParcs, eigenaar van het naast MFC De Kreek gelegen Resort aan de Maas, wil haar gasten graag zwemfaciliteiten aanbieden. Dat maakt EuroParcs een logische partij om mee te spreken over de eventuele verkoop van MFC De Kreek en het zwembad. Dat vond ook de gemeenteraad, die destijds instemde met verkennende gesprekken met EuroParcs. Voor het college was de mogelijkheid voor de eigen inwoners om in de toekomst gebruik te kunnen blijven maken van het multifunctioneel centrum inclusief het zwembad tegen maatschappelijke tarieven een belangrijk uitgangspunt voor de gesprekken.

Burgemeester Van Kooten is portefeuillehouder namens de gemeente Maasdriel: “Om ervoor te zorgen dat zwemmen ook de komende jaren veilig kan, moet de gemeente nu al nadenken over de toekomst van het zwembad in Kerkdriel. In dat kader zijn de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met EuroParcs dat bereid is fors te investeren in het MFC en voor 6-8 miljoen euro een nieuw zwembad bouwt. In aanloop naar de openbare bespreking hebben we de commissie- en raadsleden maandagavond 24 januari bijgepraat over de ontwikkelingen van de afgelopen tijd, waaronder de onderhandelingen met EuroParcs. Dit helpt hen een weloverwogen besluit te nemen. Het college is van mening dat er een goed voorstel op tafel ligt. Het is nu aan de gemeenteraad.”

Faciliteiten voor inwoners

De gemeente stelt een aantal voorwaarden aan de verkoop. Zo mogen inwoners van Maasdriel de komende 20 jaar gebruik blijven maken van het zwembad, zowel voor recreatief zwemmen als voor zwemlessen. Ook moet de sporthal de komende 20 jaar beschikbaar blijven voor sportclubs en scholen. Verder is in het principebesluit opgenomen dat EuroParcs 1,5 miljoen euro investeert in de verduurzaming van MFC De Kreek.

Flinke kostenbesparing

Met de verkoop van het multifunctioneel centrum en het zwembad bespaart de gemeente jaarlijks zo’n 470.000 euro. Dat is een flink bedrag dat gebruikt kan worden om andere initiatieven binnen de gemeente mogelijk te maken. Ook krijgt Maasdriel met dit voorstel een splinternieuw zwembad terug. Omdat ook individuele inwoners, verenigingen en scholen gebruik mogen blijven maken van MFC De Kreek inclusief het zwembad zal de gemeente tot en met 2024 jaarlijks een bijdrage van 150.000 euro blijven leveren aan de exploitatie. Na 2024 is die jaarlijkse bijdrage nog 100.000 euro. Verder is uit de onderhandeling naar voren gekomen dat EuroParcs 75 recreatieappartementen mag realiseren in de directe omgeving van MFC De Kreek.

Vervolg

Op het moment dat de gemeenteraad op 24 februari instemt met het principebesluit gaat de gemeente samen met EuroParcs de plannen verder uitwerken. Dat leidt tot een conceptovereenkomst tot verkoop waar de gemeenteraad over besluit. Ook volgen er gesprekken met Optisport Maasdriel B.V. om tot goede afspraken voor de komende jaren te komen.

Meer informatie

U kunt de commissiebespreking van 1 februari terugkijken op de website van de gemeenteraad. Daar vindt u ook de agenda met de stukken die bij het voorstel over MFC De Kreek en het zwembad horen.

Wet voorkeursrecht gemeenten evenement Natuurtoezicht Staatsbosbeheer Dick van Tussenbroekhof ramkraak fietser nepbankmedewerker Molenstraat Optisport Hedel rookvrij Rabobank DES Hedel laagvlieggebied Recreatievaart