Onderzoek naar beëindiging of verplaatsing zandbedrijven Kerkdriel

Het beëindigen of verplaatsen van de zandbedrijven, gevestigd aan de Zandmeren in Kerkdriel, is een grote wens van velen in Maasdriel. Onderzoek moet uitwijzen of dat mogelijk is. Daarom tekende wethouder Peter de Vries namens de gemeente een intentieovereenkomst met Maasfront Kerkdriel B.V. In die overeenkomst spreken partijen met elkaar af dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar de mogelijkheden van zandwinning ter plaatse van de Zandmeren, woningbouw in het rivierfront Kerkdriel en beëindiging of verplaatsing van de zandbedrijven.

In oktober 2020 heeft de gemeenteraad het Masterplan Maas vastgesteld. Dat plan beschrijft de kansen die er liggen voor de gebieden grenzend aan de Maas. De ontwikkeling van een rivierfront Kerkdriel en de beëindiging of verplaatsing van de zandbedrijven zijn benoemd als een van de belangrijkste projecten. Ook in het bestuursakkoord. Die projecten moeten ertoe leiden dat er een aantrekkelijk gebied ontstaat waar mensen willen recreëren en wonen.  

Kansen
Wethouder Peter de Vries is verheugd over deze stap vooruit in een langlopend dossier:  “Er liggen al sinds de periode 2005-2010 plannen om aan de slag te gaan in dit gebied. Plannen die niet uitvoerbaar bleken destijds. In de vorige periode hebben we de handschoen opnieuw opgepakt en nu gaan we echt stappen zetten. Het beëindigen of verplaatsen van de zandbedrijven biedt enorm veel kansen. Denk maar eens aan al het zware verkeer dat geen gebruik meer hoeft te maken van de Paterstraat en de toekomstige Zuidelijke Ontsluitingsroute. Ook ontstaat er ruimte voor woningbouw op een unieke locatie en zal het recreatiegebied een opwaardering krijgen. Daar zullen ook de lokale ondernemers van profiteren.”

Onderzoek
Dit project vindt buitendijks plaats waardoor rekening gehouden moet worden met veel regels. Er zijn dan ook verschillende partijen bij het project betrokken, waaronder Rijkswaterstaat, waterschap, provincie en grondeigenaren. Ook zijn er nog veel vragen waar een antwoord op moet komen, voordat verdere besluitvorming mogelijk is. Zo is bijvoorbeeld woningbouw in het rivierfront pas mogelijk als zandwinning heeft gezorgd voor voldoende waterstandsdaling en als zeker is dat de zandbedrijven stoppen of kunnen worden verplaatst.
Daarom vindt er nu eerst een haalbaarheidsonderzoek plaats dat zich richt op twee locaties: het gebied van de Zandmeren (waarbij het rivierfront ligt tussen De Steigerboom en de Zandmeren en zandwinning langs de Maas plaatsvindt) en een locatie in Hedel tussen de Oude Rijksweg / Treurenburg en de spoorbrug als alternatieve locatie voor de zandbedrijven. Gedurende het onderzoek vindt er afstemming plaats met verschillende omwonenden en belanghebbenden. Het onderzoek zal naar verwachting 6 maanden duren.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen rondom dit project via de speciale projectwebsite Ruimte voor Maasdriel

statiegeld koophuis bevrijdingsdag gratis riolering IBC Ammerzoden kunst welzijn bommelerwaard persleiding witwassen Vissers Ploegmakers B.V. Ingenieursbureau Antea aanhanger kluisjescontrole