Provincie Gelderland heft waarschuwing voor blauwalgen op bij recreatieplas Zandmeren

De provincie Gelderland heeft vandaag aangekondigd dat de waarschuwing voor blauwalgen bij de Zandmeren officieel wordt ingetrokken. Deze beslissing komt na recente controles uitgevoerd door Rijkswaterstaat, waarbij is vastgesteld dat er geen blauwalgen meer zijn aangetroffen in het zwemwater. Hierdoor is het risico op gezondheidsklachten niet langer verhoogd.

De waarschuwing voor blauwalgen werd op 9 augustus 2023 afgegeven nadat uit eerdere controles bleek dat er verhoogde niveaus van toxische blauwalgen in de waterkolom aanwezig waren. Deze verhoogde concentraties vormden een potentieel gevaar voor zwemmers en recreanten, wat leidde tot de noodzaak van waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

De recente metingen hebben echter positieve resultaten opgeleverd, waaruit blijkt dat de blauwalgen zijn verdwenen en dat het water nu weer als veilig kan worden beschouwd voor zwemmers en recreatieve activiteiten.

Voor actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit kunnen geïnteresseerden terecht op de website zwemwater.nl, waar gedetailleerde gegevens over zwemlocaties en waterkwaliteit beschikbaar zijn.

De provincie benadrukt ook dat zij openstaat voor klachten of vragen met betrekking tot zwemwater. Het provincieloket is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur, zowel telefonisch via het nummer (026) 359 99 99 als per e-mail. De provincie moedigt iedereen aan om contact op te nemen bij eventuele zorgen of opmerkingen over de waterkwaliteit en veiligheid van recreatieplassen in Gelderland.

kittens Bergsche Maasdijk maasjutter Vuurwerkvrije zones Kolkweg Opel Corsa energie besparing bandenspanning IJmuiden kentekenplaten Bee Deal Bommelerwaard indexatie bomen versoepelingen Minister Koolmees